main logo

Cwrs Diweddaru Blynyddol Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA15104
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Cwrs hanner diwrnod9.00-12.30pm yn Llaneurgain
Adran
Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
31 Jul 2023
Dyddiad Gorffen
29 Jul 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Dyma gwrs 3 awr y gall ymgeiswyr sydd â thystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gweithle neu Gymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith fynd i ddiweddaru gwybodaeth a sgiliau ymarferol a enillwyd ar eu cymhwyster gwreiddiol.

Bydd ymgeiswyr yn diweddaru gwybodaeth a sgiliau ymarferol.

Ar ôl cwblhau'r hyfforddiant bydd yr ymgeisydd wedi diweddaru eu sgiliau i:
Ddeall dyletswydd swyddog cymorth cyntaf gan gynnwys pwysigrwydd cofnodi digwyddiadau, defnyddio'r offer sydd ar gael a phwysigrwydd atal croes-heintio.


1. Asesu'r sefyllfa a gweithredu'n ddiogel, prydlon ac effeithiol
2. Delio ag anafedig anymwybodol
3. Rhoi CPR
4. Delio ag anafedig sy'n tagu
5. Delio â chlwyfau, gwaedu a sioc
6. Delio â mân anafiadau
Asesiad parhaus trwy gydol y cwrs ac asesiadau sgiliau ymarferol
Parhau â’r Diweddariadau Blynyddol nes bod angen ail-ardystio Cymorth Cyntaf yn y Gwaith neu Gymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle
Rhaid i ymgeiswyr fod â Thystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gweithle neu Gymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle cyfredol
£80.00 – mae hyn yn cynnwys holl lyfrau a ffioedd y cwrs

Cysylltwch â Choleg Cambria ar 0300 30 30 006 neu anfonwch e-bost at employers@cambria.ac.uk
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?