Cwrs Sylfaen ac Ymarferydd PRINCE2(R)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA15092
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 5 niwrnod
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
20 Jul 2023
Dyddiad Gorffen
26 Jul 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd angen i ddysgwyr gael mynediad i'r rhyngrwyd a bydd ganddynt gyfrif Gmail hyfyw (yn ystod cofrestru ar-lein bydd y coleg yn pennu cyfrif gmail i chi). Cyfuniad o borthiant byw, rhyngweithio is-grŵp, a thasgau unigol yw'r dull cyflwyno.

Mae PRINCE2® yn ddull rheoli prosiect strwythuredig y gellir ei deilwra i brosiect o unrhyw faint. Mae PRINCE2® yn canolbwyntio ar gyfiawnhad busnes, yn diffinio strwythur y sefydliad yn glir ar gyfer tîm y prosiect ac yn defnyddio dull cynllunio sy'n seiliedig ar gynnyrch. Wedi'i ddatblygu gan lywodraeth y DU, mae'n feincnod a dderbynnir yn rhyngwladol ar gyfer rheolwyr prosiect. Bydd unigolion sy'n chwilio am waith fel rheolwyr prosiect yn gwybod bod ardystiad gan arweinydd y farchnad yn ychwanegiad cryf at eu portffolio proffesiynol.

Sylfaen PRINCE2®
Diben y lefel Sylfaen yw cadarnhau bod gennych ddigon o wybodaeth a dealltwriaeth o ddull PRINCE2® i allu gweithio'n effeithiol gyda thîm rheoli prosiect, neu fel aelod ohono, sy'n gweithio mewn amgylchedd sy'n cefnogi PRINCE2®. Mae'r lefel Sylfaen hefyd yn rhagofyniad ar gyfer ardystiad yr Ymarferydd. Gellir cwblhau hwn fel cwrs annibynnol.

Ymarferydd PRINCE2®
Diben yr ardystiad Ymarferydd yw cadarnhau a yw'r ymgeisydd wedi cael dealltwriaeth ddigonol o sut i wneud cais a theilwra PRINCE2® mewn sefyllfa senario. Dylai ymgeisydd Ymarferydd llwyddiannus, gyda chyfarwyddyd addas, allu dechrau cymhwyso'r dull i brosiect go iawn. Mae'r ardystiad yn para am 3 blynedd cyn y bydd yn rhaid cofrestru drachefn. Mae llwyddo yn y lefel Sylfaen yn rhagofyniad ar gyfer ardystiad Ymarferydd.

Mae'r cwrs hwn yn defnyddio 6ed rhifyn y maes llafur (2017). Mae'r gost yn cynnwys; hyfforddiant, e-lawlyfr ac arholiad (ymgais gyntaf yn unig).
Mae PRINCE2® yn nod masnach cofrestredig o AXELOS Limited, a ddefnyddir gyda chaniatâd AXELOS Limited. Cedwir pob hawl. Swirl logo™ yw nod masnach AXELOS Limited, a ddefnyddir gyda chaniatâd AXELOS Limited. Cedwir pob hawl.
Arholiad Sylfaen: Arholiad amlddewis, llyfr caeedig, 1 awr. Defnyddir system dalebau ar-lein ac mae gan fyfyrwyr 1 mis i gwblhau’r arholiad. Trefnir arholiadau ar-lein gyda Peoplecert, proctor swyddogol sy’n goruchwylio o bell. Mae myfyrwyr yn cael 1 mis i gwblhau’r arholiad.

Arholiad Ymarferydd: Arholiad amlddewis, llyfr agored, 2.5 awr. Defnyddir y system dalebau sy’n rhoi cyfleoedd hirach i ddysgwyr gael hyfforddiant byw. Trefnir arholiadau ar-lein gyda Peoplecert, proctor swyddogol sy’n goruchwylio o bell. Mae myfyrwyr yn cael 1 mis i gwblhau’r arholiad.
Sylfaen – dim ac eithrio diddordeb mewn rheoli prosiectau. Mae’r arholiada sylfaen yn ofynnol er mwyn cymryd yr arholiad Ymarferydd.
Rheoli prosiectau
£1,295.00 Mae’r arholiad yn rhan o gost y cwrs (ymgais gyntaf)
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost