PA2 Chwistrellu Plaladdwyr o Gerbyd

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA14872
Lleoliad
Llysfasi
Hyd
Rhan Amser, 1 Diwrnod.
Adran
Coedwigaeth a Chefn Gwlad
Dyddiad Dechrau
09 May 2023
Dyddiad Gorffen
09 May 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn darparu ymgeiswyr gyda’r wybodaeth i raddnodi taenwr er mwyn chwistrellu yn gyfreithlon ac yn ddiogel heb achosi risg iddyn nhw eu hunain, pobl eraill, na’r amgylchedd. Mae’r cwrs hwn ar gyfer ymgeiswyr sy’n defnyddio chwistrellwyr bŵm o gefn tractor, ac yn cymryd yn ganiataol fod ymgeiswyr yn gallu gyrru a defnyddio tractor neu brif symudwr (e.e. beic cwad).

Pynciau Dan Sylw:
• Paratoi’r taenwr
• Graddnodi’r taenwr
• Gweithredu’r taenwr
• Peryglon posibl i eraill, yr amgylchedd, ac ardaloedd heb eu targedu
• Cynnal a chadw dyddiol a chyffredinol
• Glanhau’r cyfarpar
Asesiad ymarferol un i un a gynhelir ar ddiwrnod ar wahân i’r hyfforddiant
Y gallu gwneud rhifyddeg sylfaenol. Mae’r ymgeiswyr yn gallu gyrru a defnyddio tractor neu brif symudwr (e.e. beic cwad). Mae’n rhaid i ymgeiswyr sy’n gofyn am asesiad ar gyfer PA2 fod â Thystysgrif PA1.
Modiwlau taenwr PA ychwanegol
£360

I gael dyddiadau’r cwrs ac i archebu lle, ffoniwch Goleg Cambria ar 0300 30 30 006 neu anfonwch e-bost at: employers@cambria.ac.uk
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost