PA6 Chwistrellu o Becyn Cefn

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA14867
Lleoliad
Llysfasi
Hyd
Rhan Amser, Diwrnod o hyfforddiant ac oddeutu awr a hanner ar gyfer yr asesiad NPTC.Ffoniwch Goleg Cambria ar 0300 30 30 006 neu anfonwch e-bost at employers@cambria.ac.uk i gael dyddiadau’r cwrs.
Adran
Coedwigaeth a Chefn Gwlad
Dyddiad Dechrau
21 Apr 2023
Dyddiad Gorffen
21 Apr 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn darparu ymgeiswyr gyda gwybodaeth fanwl am ddyfeisiau llaw, gan sicrhau eu bod yn gallu perfformio graddnodau er mwyn chwistrellu’n gyfreithlon, yn ddiogel, heb beryglu eu hunain, pobl eraill, na’r amgylchedd.

Pynciau Dan Sylw
• Paratoi dyfeisiau llaw
• Graddnodi a gweithredu’r ddyfais
• Peryglon posibl i eraill, yr amgylchedd, ac ardaloedd heb eu targedu
• Cynnal a chadw dyddiol a chyffredinol
• Glanhau’r cyfarpar
Asesiad ymarferol un i un gydag arholwr NPTC a gynhelir ar ddiwrnod ar wahân i’r hyfforddiant
Mae’n rhaid i ymgeiswyr sy’n gofyn am asesiad ar gyfer PA6 fod â Thystysgrif PA1.
Y gallu gwneud rhifyddeg sylfaenol.
Modiwlau taenwr PA ychwanegol
£255
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost