main logo

Gweithio'n Ddiogel IOSH

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA14745
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 1 Diwrnod (0930 – 1700).
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
14 Dec 2023
Dyddiad Gorffen
14 Dec 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Gweithio’n Ddiogel

● Amlinelliad o iechyd a diogelwch galwedigaethol
● Diffinio perygl a risg
● Adnabod peryglon cyffredin
● Gwella perfformiad diogelwch
Ffug asesiad wedi’i ddilyn gan asesiad amlddewis terfynol.
Dim
Camau cyntaf mewn hyfforddiant Iechyd a Diogelwch.

Gellir dilyn hyn gyda chwrs Rheoli’n Ddiogel os bydd yr ymgeiswyr yn symud ymlaen I swyddi Goruchwylio neu

Reoli. Dilyniant i’r cwrs Rheoli’n Ddiogel IOSH.
£175
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Cynaliadwyedd
13/11/2023

Gweminar Gwiriad Iechyd Seiberddiogelwch AM DDIM

Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
30/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
23/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?