Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Peirianneg

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01450
Lleoliad
Ffordd y Bers
Hyd
Llawn Amser, Un flwyddyn ar gyfer y Diploma 90 Credyd cychwynnol, dwy flynedd i gwblhau Diploma Estynedig llawn.
Adran
Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs yn cynnwys unedau sy’n cael eu penodi gan BTEC ac unedau sydd wedi cael eu dewis yn benodol i fodloni anghenion diwydiant lleol.
Mae nifer o unedau wedi’u dewis i wneud yn siŵr bod y myfyrwyr yn gallu dechrau eu rhaglen AU yn gyfforddus hefyd.

Blwyddyn 1 (Diploma 90 Credyd):
20781C - Iechyd a diogelwch yn y gweithle Peirianneg
20782C - Cyfathrebu ar gyfer Technegwyr Peirianneg
20501C - Mathemateg ar gyfer Technegwyr Peirianneg
20785C - Egwyddorion Mecanyddol
20786C - Egwyddorion Trydanol ac Electronig
20874C - Gweithrediadau Busnes mewn Peirianneg
20787C - Nodweddion a Defnyddio Deunyddiau Peirianneg
20792C - Lluniadau Peirianneg ar gyfer Technegwyr
20795C - Prosesau Ffurfio Peirianneg Cynradd

Blwyddyn 2 (Diploma Estynedig 180 Credyd):

20784C - Prosiect Peirianneg (uned dyfarniad dwbl)
20788C - Egwyddorion a Chymwysiadau Mecanyddol Pellach
20816C - Defnyddio Systemau Mecanyddol mewn Peirianneg
20802C - Mathemateg Bellach ar gyfer Technegwyr Peirianneg
20817C - Drafftio â chymorth cyfrifiadur mewn Peirianneg
20793C - Egwyddorion a Chymwysiadau Mecanyddol Pellach
20800C - Defnyddio Rheolaeth Rifiadol Gyfrifiadurol mewn Peirianneg
20815C - Agweddau Masnachol Sefydliadau Peirianneg
C- Dylunio Peirianneg

Mae’r unedau hyn yn cael eu hadolygu’n rheolaidd a gallant newid heb rybudd.

Mae hwn yn rhaglen peirianneg amlddisgyblaethol sy’n cynnwys y wybodaeth peirianegol angenrheidiol i fyfyrwyr sydd eisiau gweithio ym myd peirianneg. Mae’n cynorthwyo’r rhai hynny sydd eisiau ennill prentisiaeth yn ogystal â’r rhai hynny sy’n chwilio am le mewn prifysgol.
Mae’r holl unedau’n cael eu hasesu trwy aseiniadau, aseiniadau amserol tebyg i arholiad ac mewn rhai achosion efallai byd gan yr uned ychydig o waith ymarferol gydag adroddiadau.

Yn ystod y cwrs hwn mae’n hanfodol bod yr holl asesiadau, gwaith ymarferol a’r arholiadau yn cael eu cwblhau ar amser a’u cyflwyno’n gywir. Bydd methu’r terfyn amser yn arwain at fethu’r uned neu gyhoeddi aseiniad/arholiad newydd.
Fel arfer, bydd angen 5 neu ragor TGAU gradd A*- C arnoch chi. Rhoddir yr union ofynion mynediad ar gyfer pob cwrs yn y cyfweliad, ond rhoddir pwyslais ychwanegol ar TGAU Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf).
I’r rhai hynny sydd eisiau gweithio mewn Peirianneg, mae’r cwrs yn darparu dull aml-ddisgyblaethol, gan gynnwys meysydd Mecanyddol, Trydanol/electronig, llunio peiriannu CNC ac Iechyd a Diogelwch ymysg rhai eraill. Mae’n gymhwyster mynediad i brifysgol ac yn llwybr tuag at brentisiaeth uwch, Prentisiaeth Peirianneg Fecanyddol neu Beirianneg Drydanol/Electronig a meysydd sy’n berthnasol i’r ddau ohonynt.
Efallai y bydd angen prynu offer a/neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau.
Gweler y rhestr offer atodedig i gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost