main logo

Dyfarniad Lefel 2 CPCAB mewn Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA14682
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Cwrs rhan-amser. Bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno dros gyfnod o 12 wythnos. 1- 4pm. Bydd y cwrs yn dechrau 24 Hydref 2023 ac yn dod i ben 6 Chwefror 2024.Emma Evans yw tiwtor y cwrs. Cysylltwch ag Emma ar emma.evans1@cambria.ac.uk gydag unrhyw ymholiadau
Adran
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Dyddiad Dechrau
24 Oct 2023
Dyddiad Gorffen
06 Feb 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i gynllunio i roi'r wybodaeth, y sgiliau a'r cymwyseddau sylfaenol i ddysgwyr ddefnyddio sgiliau cwnsela yn foesegol ac yn ddiogel mewn amrywiaeth o gyd-destunau a rolau.

Ar y cwrs hwn byddwch yn astudio pynciau gan gynnwys:

Sgiliau gwrando
Sefydlu ffiniau
Hunanymwybyddiaeth
Arfer myfyriol

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer:
● Pobl sy’n dymuno datblygu sgiliau cwnsela
● Pobl sy’n dymuno gwella eu perthnasau proffesiynol a phersonol fel rhan o ddatblygiad personol.
Asesiad
Graddfa raddio o lwyddo yn unig. Caiff deilliannau dysgu eu hasesu drwy waith portffolio ac arsylwi.
Bydd gofyn i ddysgwyr gwblhau portffolio yn ystod y cwrs hwn. Rhaid i’r ymgeiswyr fod yn 18 oed neu’n hŷn.
Gall y cwrs hwn ddarparu sgiliau ychwanegol i’r rhai sydd eisoes mewn cyflogaeth a gall arwain at fwy o gyfleoedd i hyrwyddo a datblygu. Efallai y cewch gyfle i barhau â gyrfa mewn cwnsela drwy symud ymlaen i Dystysgrif Lefel 2.
£150

Mae’n bosib y bydd dysgwyr yn gallu cael cyllid ar gyfer y cwrs hwn:

Bydd gofyn I ddysgwyr ddangos tystiolaeth eu bod yn:
byw yng Nghymru,
yn hŷn na 19 oed ac yn
ennill llai na’r trothwy cyflog o £29,534.

dyma’r ddolen I’n tudalen PLA
https://www.cambria.ac.uk/personal-learning-account/
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Cynaliadwyedd
13/11/2023

Gweminar Gwiriad Iechyd Seiberddiogelwch AM DDIM

Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
30/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
23/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?