Gwaith Plwm Sylfaenol (Ar gyfer Toi)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA14679
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Mae hwn yn gwrs 2 ddiwrnod (09:00 – 16:00)
Adran
Adeiladu
Dyddiad Dechrau
21 Apr 2023
Dyddiad Gorffen
21 Apr 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn galluogi ymgeiswyr i ddysgu a datblygu sgiliau weldio plwm sylfaenol. Mae’n cynnwys gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch ar gyfer gweithio gyda phlwm yn ogystal â ffurfio uniadau a manylion gwaith plwm sylfaenol gan ddefnyddio cyfarpar, offer a deunyddiau weldio.

• Iechyd a Diogelwch
• Gosod a diffodd offer ocsi-asetylen yn gywir
• Pwysigrwydd defnyddio’r cod plwm cywir
• Dulliau weldio lleoliadol ac anlleoliadol
• Ffurfio uniadau yn unffurf er mwyn cael caboliad taclus.
Nid oes asesiad ffurfiol, ond ceir asesiad ffurfiannol parhaus o sgiliau ymarferol a phrawf byr i asesu’r wybodaeth a ddysgwyd. Bydd pawb sy’n cwblhau’r cwrs yn derbyn tystysgrif cyflawniad Coleg Cambria.
Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol na chymwysterau ffurfiol i gofrestru ar y cwrs. Mae’n addas ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio neu’n bwriadu gweithio yn y diwydiant adeiladu neu doi.
Cyflwyniad yw’r cwrs hwn, ac ar ôl ei gwblhau, efallai y bydd cyfranogwyr yn dymuno parhau ar gyrsiau toi neu gynnal a chadw eiddo.
£250
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost