Prentisiaethau Gradd Ddigidol - BSc Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01448
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Prentisiaeth BSc Ran Amser, 3 BlyneddDyddiad Cychwyn: Dydd Iau 28/09/23Dydd Iau 9:00-16:00 (Safle Iâl) a Dydd Mercher 18:00-21:00 (Ar-lein)
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
28 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
26 Jun 2026

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

(Yn amodol ar gael ei gymeradwyo gan Brifysgol Bangor)

Mae Prentisiaeth Gradd Ddigidol yn cynnig ffordd hyblyg i chi astudio gradd wrth weithio. Gan gyfuno gwaith ac addysg brifysgol, bydd y cwrs hwn yn caniatáu ichi ennill cyflog wrth ddysgu, mewn un o dair ffrwd flaengar.

Caiff y cwrs hwn ei ariannu'n llawn. Fe'i darperir gan Goleg Cambria mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, a fydd yn dyfarnu'r radd.

Cwrs tair blynedd yw hwn. Bydd y ddarpariaeth yn cynnwys 9 awr o gyflwyno bob wythnos ym Mlwyddyn 1 a’r un peth ym Mlwyddyn 2 a 3 - i'w rannu dros un diwrnod 6 awr ac un noson 3 awr. Cynhelir y cwrs yng Ngholeg Cambria ar gyfer Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 ac ym Mhrifysgol Bangor ym Mlwyddyn 3.

Gellir gweld y cynnwys ar gyfer pob blwyddyn isod.


BSc Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol - H300

Blwyddyn 1
Dylunio a Rheoli Cronfeydd Data (20 credyd)
Systemau Cyfrifiadurol (10 credyd)
Cyflwyniad i Raglennu (20 credyd)
Modelu Data (10 credyd)
Dylunio Gwefannau Hygyrch (10 credyd)
Creu a Rheoli Gwefannau Hygyrch (20 credyd)
Sgiliau Ymchwil ac Astudio (10 credyd)
Dysgu mewn Cyflogaeth 1 (20 credyd)

Blwyddyn 2
Datblygu Technoleg Symudol (20 credyd)
Rhaglennu sy’n Canolbwyntio ar Wrthrych (20 credyd)
Cyflwyniad i Ganolwedd (10 credyd)
Rheoli Prosiect ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Cyfrifiadurol (10 credyd)
Seiberddiogelwch a Thechnoleg y Dyfodol (20 credyd)
Dulliau Ymchwil a Sgiliau Astudio (20 credyd)
Dysgu mewn Cyflogaeth 2 (20 credyd)

Blwyddyn 3
Astudiaeth Prototeipio Meddalwedd (20 credyd)
Datblygu Meddalwedd Cynhyrchu - Prosiect Ymchwil (20 credyd)
Peirianneg Meddalwedd (20 credyd)
Diogelwch Rhwydwaith a Chyfrifiaduron (20 credyd)
Rhaglennu Busnes a Menter (20 credyd)
Profiad Defnyddwyr (UX) a HCI (20 credyd)
Bydd deunydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno drwy gyfuniad o ddarpariaeth ac aseiniadau yn y coleg ac ar-lein, ac asesiadau yn y gwaith.

Bydd yn ofynnol i fyfyrwyr ar y cwrs hwn ymgymryd â chyfnodau o hunan-astudio, yn ychwanegol at yr oriau a addysgir
Asesir pob ymgeisydd fesul achos, yn dibynnu ar eu profiad perthnasol unigol. Os nad ydych yn siŵr a ydych yn bodloni’r gofynion mynediad ai peidio, cysylltwch â ni i drafod.

Mae angen ymgymryd â Lefel 3 SHC mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif oni bai bod gan y dysgwyr gymwysterau TGAU mewn Saesneg a Mathemateg.

Mae angen i fyfyrwyr fod mewn cyflogaeth lawn amser neu ran-amser (o leiaf 16 awr yr wythnos), mewn swydd briodol.
Bydd graddedigion sy’n cwblhau’r BSc mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn llwyddiannus yn gallu dangos gwybodaeth gadarn am gysyniadau a sgiliau peirianneg meddalwedd a chyfrifiadura.

Gall y sgiliau a gynigir fel rhan o’r cwrs hwn roi cyfle i raddedigion weithio mewn sawl maes gwahanol o’r sectorau peirianneg meddalwedd a chyfrifiadura
Ariennir y cwrs hwn yn llawn, yn amodol ar gadarnhad gan CCAUC, sy’n cynnwys ffioedd dysgu llawn y cwrs o £27,000, (£9,000 y myfyriwr y flwyddyn, dros 3 blynedd)
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost