Prentisiaeth Lefel 3 mewn Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
MY10229
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Rhan amser – blwyddyn36 wythnos dydd Mawrth9:00-16:00. Yn dechrau: 12/09/23 Yn gorffen: 25/06/23
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
12 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
25 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Pwrpas Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol yw defnyddio cyfryngau digidol i atynnu a chyfathrebu gyda chwsmeriaid presennol a chwsmeriaid posibl. Gall hyn gynnwys hysbysebu ar-lein, marchnata dros e-bost, ymgyrchu dros gyfryngau cymdeithasol, ac optimeiddio peiriannau chwilio. Mae’r data a gynhyrchir yn galluogi dadansoddiad manwl iawn o’r hyn sydd wedi llwyddo. Mae hyn yn mynnu sgiliau dadansoddi a chreadigol yn fwy na marchnata a hysbysebu traddodiadol.

Mae’r cymhwyster hwn yn adnabod y twf sydyn o fewn sectorau Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol fel adnoddau busnes ac wedi datblygu i gefnogi dysgwyr sydd am weithio yn yr amgylchedd newidiol hwn. Mae’r cymhwyster hwn wedi’i anelu at ddysgwyr sydd yn mynd i weithio i’r sector Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol yn ogystal â’r rhai sydd yn gweithio yn y sector yn barod sydd eisiau hyfforddiant ffurfiol i ddatblygu eu sgiliau.

Mae’r cwrs yn para 12 mis, gyda 1 diwrnod yr wythnos yn y coleg yn astudio’r sgiliau a’r wybodaeth sydd yn ofynnol ar gyfer y cymhwyster, ochr yn ochr â rhai asesiadau yn y gwaith. (Fe fydd egwyl ar gyfer yr had a chyfnodau gwyliau eraill yn y coleg).

● Cyflwyniad - 1 sesiwn 2 awr sydd yn cynnwys asesiad cychwynnol WEST
● Bydd aseswyr yn ymweld â’r gweithle i drafod eich cynnydd ar y cwrs
● Bydd gofyn i gael rhyddhau o’r gwaith am y diwrnod ar gyfer cymhwyster Lefel 3 Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes

Byddwch yn astudio’r unedau isod un diwrnod yr wythnos -

● Egwyddorion Cyfryngau Cymdeithasol o fewn Busnes
● Egwyddorion geiriau allweddol ac optimeiddio
● Rheoli Rhwydweithio Cymdeithasol ar gyfer Busnes
● System Rheoli Cynnwys creu gwefan
● Creu ac Optimeiddio Cynnwys ar gyfer y We
● Egwyddorion Hysbysebu a Hyrwyddo ar Gyfryngau Cymdeithasol

Bydd yr uned hon yn cael ei asesu yn y gwaith -

● Defnyddio Technolegau Cydweithredol

Sgiliau Trosglwyddadwy

● Cyfathrebu, Lefel 2
● Cymhwyso Rhif, Lefel 2
● Llythrennedd Digidol, Lefel 2
● Hawliau a Chyfrifoldebau Gweithwyr (ERR)
Amrywiaeth o asesiadau gan gynnwys tystiolaeth gwaith, asesiadau a phrofion.
Mae’r cwrs hwn ar gyfer dysgwyr 16 oed a hŷn, sydd yn gymwys ar Lefel 2 neu uwch neu sydd gyda phrofiad perthnasol neu swydd addas yn y maes hwn.
Mae’r cwrs hwn yn asesu dysgwyr er mwyn sicrhau eu bod nhw’n deall cyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol fel adnodd busnes cystadleuol a sut i ddefnyddio’r adnoddau a’r sgiliau yn rhagweithiol ac yn adeiladol. Mae’r cwrs yn cynnwys unedau sydd yn darparu ystod o wybodaeth a sgiliau er mwyn i’r dysgwr ddeall effaith a grym marchnata cyfryngau cymdeithasol a digidol heddiw.

Dyma enghreifftiau o swyddi y byddai’n gweld budd o’r cwrs hwn –

● Cymhorthydd Marchnata Digidol
● Rheolwr Marchnata Digidol
● Rheolwr Marchnata Ar-lein
● Swyddog Cyfathrebu
● Cysylltiadau Cyhoeddus
● Hysbysebu
● Rheolwr Cyfrif Digidol
● Rheolwr Cynnwys
● Datblygwr Gwefannau
● Dadansoddwr Gwefannau
● Dadansoddwr Cyfryngau Cymdeithasol
● Datblygwr Menter
● Cymhorthydd Cyfryngau Cymdeithasol
● Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol
● Ymgynghorydd Cyfryngau Cymdeithasol
● Datblygwr Menter
Wedi’i ariannu gan Fframwaith Prentisiaeth
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost