Cyflwyniad i Waith Saer ac Asiedydd - PLA cwrs

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA87905
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Mae hwn yn gwrs nos 11 wythnos; 3 awr yr wythnos (17:30-20:30)
Adran
Gwaith Saer ac Asiedydd
Dyddiad Dechrau
23 Mar 2023
Dyddiad Gorffen
22 Jun 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn gyflwyniad ymarferol ar gyfer unrhyw un sydd eisiau dysgu am sgiliau gwaith coed.

Iechyd a Diogelwch ac ymarferion gweithio diogel
Defnydd a chynnal a chadw o offer llaw saer ac asiedydd yn ddiogel
Defnyddio offer pŵer saer ac asiedydd yn ddiogel
Uniad gwaith coed a sut i’w defnyddio
Prosiect saernïaeth
Nid oes asesiad ffurfiol, yn hytrach bydd asesiad parhaus o ddatblygiad sgiliau ymarferol. Bydd pawb sydd yn cwblhau’r cwrs yn derbyn tystysgrif cyflawniad Coleg Cambria.
Nid oes angen profiad blaenorol na chymwysterau ffurfiol er mwyn cofrestru ar y cwrs. Mae’n berthnasol i unrhyw un sydd gyda diddordeb mewn datblygu sgiliau ymarferol a gwybodaeth am waith saer ac asiedydd.
Cyflwyniad yn unig yw’r cwrs hwn. Ar ôl ei orffen, efallai yr hoffai cyfranogwyr barhau ar gyrsiau mewn gwaith saer ar safle, gwaith asiedydd mainc neu gynnal a chadw eiddo.
Yn gymwys i gael cyllid PLA
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost