Rheoliadau Gosod Trydan 18fed argraffiad (Cwrs gyda'r nos) - PLA cwrs

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA87900
Lleoliad
Ffordd y Bers
Hyd
Rhan Amser, 1 noson yr wythnos dros gyfnod o 10 wythnos (18:00 – 21:00)
Adran
Trydanol
Dyddiad Dechrau
09 Jan 2023
Dyddiad Gorffen
23 Mar 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r Rheoliadau Gosod Trydan IET (BS 7671) yn safonau pendant ar gyfer y diwydiant trydan o ran defnyddio a gweithredu offer a systemau trydanol yn ddiogel. Fe wnaethant osod gofynion a meini prawf gweithredu ar gyfer y DU ac maent yn cyfateb i safonau EC ac yn cael eu hadnabod gan y Sefydliad Safonau Prydeinig fel Safon Brydeinig (BS 7671). Bwriad y cwrs yw sicrhau fod unigolion yn gyfarwydd â’r fformat a’r cynnwys a’u bod yn gallu cymhwyso’r Gofynion ar gyfer Gosodiadau Trydanol BS 7671:2018.

Mae pynciau’r cwrs hwn yn cynnwys holl Rannau ac Atodiadau BS7671:2018, gan gynnwys newidiadau o’r 17eg Argraffiad.
Prawf ar-lein sy’n cynnwys 60 o gwestiynau aml-ddewis (120 munud).
Mae hwn yn asesiad llyfr agored a bydd dysgwyr yn cael mynd â’r Rheoliadau Gosod Trydan IET 18fed argraffiad: BS 7671:2018 gyda nhw i’r arholiad.
Mae’r cymhwyster hwn yn anelu’n bennaf at drydanwyr gweithredol, gyda phrofiad perthnasol a gweithwyr proffesiynol eraill e.e. syrfewyr, ymgynghorwyr a chrefftau eraill sydd angen deall Rheoliadau Gwifrau IET. Mae hefyd yn addas ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno dangos eu bod yn deall Rheoliadau Gosod Trydan IET 18fed argraffiad (BS 7671). Disgwylir bod gan ymgeiswyr wybodaeth sylfaenol am wyddor trydan.
Mae’n galluogi ymgeiswyr i symud ymlaen i gyflogaeth neu i’r cymwysterau City & Guilds canlynol:

• Dyfarniad Lefel 3 City & Guilds mewn Gwirio Dechreuol (2391-50)
• Dyfarniad Lefel 3 City & Guilds mewn Archwilio Cyfnodol (2391-51)
• Dyfarniad Lefel 3 City & Guilds mewn Archwilio a Phrofi (2391-52)
£360
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost