Cyflwyniad i Wneud Gwaith Cynnal a Chadw eich Hun i Eiddo 

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA87896
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Cwrs gyda’r nos 11 wythnos o hyd; 3 awr yr wythnos
Adran
Adeiladu
Dyddiad Dechrau
19 Apr 2023
Dyddiad Gorffen
05 Jul 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Dyma gwrs ymarferol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cwblhau gwaith sylfaenol cynnal a chadw, datblygu eiddo neu waith yn y cartref. Mae’r cwrs yn cynnwys cyngor am ddefnyddio offer yn ddiogel, ac arweiniad ar brynu ‘offer cynnal a chadw’. Bydd y cwrs yn cael ei gynnal 3 gwaith y flwyddyn, gyda dyddiadau dechrau ym mis Medi, mis Rhagfyr a mis Mawrth. Edrychwch ar y wefan neu’r prosbectws rhan-amser i weld y dyddiadau dechrau a gorffen.

Gwaith Saer ac Asiedydd
Defnyddio offer a chyfarpar yn ddiogel, a’u cynnal a’u cadw, gan gynnwys cyfarpar diogelwch personol
Defnyddio offer pŵer yn ddiogel
Cloeon, colfachau a dolenni drysau
Bordiau waliau ac architrafau

Plymwaith
Defnyddio offer a chyfarpar yn ddiogel, a’u cynnal a’u cadw, gan gynnwys cyfarpar diogelwch personol
Gosod tapiau ac amnewid wasieri
Dadflocio trapiau, sinciau a thoiledau
Amnewid seiffonau toiled
Gollwng aer o reiddiaduron

Paentio ac Addurno
Defnyddio offer a chyfarpar yn ddiogel, a’u cynnal a’u cadw, gan gynnwys cyfarpar diogelwch personol
Paratoi waliau, nenfydau a gwaith pren
Defnyddio llanwyddion
Dewis y paent cywir ar gyfer y lleoliad
Gwaith â brwshys a rholeri
Rhoi paent sglein ar waith pren

Teilsio
Defnyddio a chynnal a chadw offer a chyfarpar yn ddiogel, gan gynnwys offer diogelu personol
Torri teils yn ddiogel
Defnyddio adlyn teils a gwahanyddion I osod teils ar waliau
Defnyddio growtio

Plastro
Defnyddio offer a chyfarpar yn ddiogel, a’u cynnal a’u cadw, gan gynnwys cyfarpar diogelwch personol
Cymysgu plastr
Clytio gwaith plastro
Trwsio plastr a phlastrfyrddau sydd wedi’u difrodi
Nid oes asesiad ffurfiol, ond byddwch yn cael arweiniad ac adborth ar gynnydd eich gwaith ymarferol. Bydd y rheiny sy’n cwblhau’r cwrs yn cael tystysgrif Coleg Cambria.
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol
Diploma Lefel 2 mewn Gweithrediadau Cynnal (Adeiladu)
Yn gymwys ar gyferr cyllid PLA
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost