Hyfforddiant Llif Torri i Ffwrdd bŵer (1-diwrnod)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA87866
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Mae hwn yn gwrs 1 diwrnod (09:00 – 16:00)
Adran
Adeiladu
Dyddiad Dechrau
12 May 2023
Dyddiad Gorffen
12 May 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae'r cwrs yn cynnwys amrywiaeth o lifau torri petrol a batri. Mae'r cwrs yn ymdrin â gwybodaeth a gwaith ymarferol ar sefydlu a defnyddio:

• Rheoliadau a deddfwriaeth sy'n rheoli llifau torri petrol a'u disgiau torri
• Prif elfennau'r llif dorri a'u swyddogaethau
• Risgiau llwch, sŵn, dirgrynu a thagu sy'n deillio o ddefnyddio’r llifau, a'r angen am gyfarpar diogelu personol (PPE) cywir
• Cod diogelwch gweithredwyr gan gynnwys y risgiau o wrthlamu, tynnu i ffwrdd, dringo a phinsio
• Gwiriadau cyn defnyddio a gweithdrefnau adrodd ar ddiffygion
• Dewis, adnabod a gosod olwynion sgraffinio ar lifau torri gan gynnwys addasu'r gard
• Archwilio a chynnal a chadw llifau torri
• Dewis, archwilio a gosod olwynion torri ar lifau torri petrol
• Paratoi ac asesu'r maes gwaith
• Cludo, gafael yn a thywys y llif dorri
• Gweithdrefnau cychwyn oer a chynnes diogel
• Atal llwch
• Ail-lenwi â thanwydd yn ddiogel
• Defnydd diogel wrth dorri'n fertigol ac yn llorweddol (concrit a dur)
• Cludo a storio'r llif dorri
Dim asesiad ffurfiol, asesiad ffurfiannol parhaus o sgiliau ymarferol a phrawf byr i asesu’r wybodaeth a ddysgwyd. Bydd pawb sy’n cwblhau’r cwrs yn derbyn tystysgrif cyflawniad Coleg Cambria.
Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol na chymwysterau ffurfiol i gofrestru ar y cwrs. Unrhyw un sy’n gweithio yn y diwydiant adeiladu, neu’n bwriadu gweithio ynddo
Gwaith tir, gwaith carreg, gosod brics, toi, palmantu a slabio a gweithwyr adeiladu cyffredinol
£180
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost