Hyfforddiant Llif Bŵer Torri i Ffwrdd - torri'n ddwfn (1-diwrnod)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA87853
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Dyma gwrs undydd (09:00 – 16:00)
Adran
Adeiladu
Dyddiad Dechrau
05 May 2023
Dyddiad Gorffen
05 May 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs yn cynnwys llifiau torri petrol, llif gylch, llif dorri a malu, llif gadwyn diemwnt Mae hefyd yn cynnwys elfen wybodaeth ac ymarferol sut i osod y llifiau a’u defnyddio.

● Y Rheoliadau a’r ddeddfwriaeth sy’n rheoli llifiau torri petrol a’u disgiau torri.
● Prif rannau llifiau torri a’u swyddogaethau
● Risgiau llwch, sŵn, dirgryniadau a mygu yn deillio o ddefnyddio a’r angen am PPE cywir
● Cod diogelwch i weithredwyr, gan gynnwys risgiau ôl-giciau, tynnu i ffwrdd, dringo a phinsio
● Gwiriadau cyn defnyddio’r llif a gweithdrefnau rhoi gwybod am namau
● Dewis, adnabod a gosod olwynion sgraffinio a chadwyni ar lifiau torri
● Archwilio a chynnal a chadw llif dorri
● Dewis, archwilio a gosod olwynion torri a chadwyni i lifiau torri petrol
● Paratoi ac asesu’r man gwaith
● Cludo, dal ac arwain y llif dorri
● Gweithdrefnau diogel ar gyfer dechrau’n oer ac yn gynnes
● Atal llwch
● Ail-lenwi â thanwydd yn ddiogel
● Defnyddio llif yn ddiogel wrth dorri ar i fyny ac yn llorweddol
● Torri cyfunol
● Cludo a chadw’r llif dorri
Byddwn yn asesu sgiliau ymarferol yn ffurfiannol ac yn barhaus a bydd prawf byr i asesu’r wybodaeth a gafwyd. Bydd pawb sy’n cwblhau’r cwrs yn derbyn tystysgrif cyflawniad Coleg Cambria.
Mae angen cwblhau’r Hyfforddiant Llif Dorri Bŵer cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn
Gweithredwyr gwaith tir, gwaith cerrig, gosod brics, toi, palmantu, gosod slabiau ac adeiladu cyffredinol.
£200
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost