Gosod a Lefelu gyda Lefelau Laser ar gyfer gweithwyr safle (1-diwrnod)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA87848
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Dyma gwrs undydd (09:00 – 16:00)
Adran
Adeiladu
Dyddiad Dechrau
19 May 2023
Dyddiad Gorffen
19 May 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Cafodd y cwrs ei gynllunio Mae'r cwrs wedi'i gynllunio ar gyfer hyfforddeion a gweithredwyr safle y mae'n ofynnol iddynt ymgymryd â gosodiadau llorweddol a / neu fertigol ar gyfer gwaith adeiladu a pheirianneg sifil. Mae'n cynnwys sut i weithio gyda lefelau laser gradd sengl a deuol a lefelau laser traws-linell; datblygu gwybodaeth a gallu ymarferol yr ymgeiswyr mewn gweithdrefnau a dulliau tirfesur sylfaenol, gan gynnwys egwyddorion mathemategol cyfrifo am gywirdeb. Rhoi gwybod i ymgeiswyr am y datblygiadau diweddaraf mewn technoleg gosod. Cafodd y cwrs ei anelu at unrhyw weithredwr yn y meysydd crefft a ganlyn:

● Gweithredwyr Safle Cyffredinol
● Gosodwr Brics
● Asiedydd Safle
● Asiedydd ffurfwaith
● Gosodwyr leinin sych
● Gosodwyr lloriau
● Teilswyr
● Gosodwyr systemau ffenestri a drysau
● Gosodwyr nenfydau
Byddwn yn asesu sgiliau ymarferol yn ffurfiannol ac yn barhaus a bydd prawf byr i asesu’r wybodaeth a gafwyd. Bydd pawb sy’n cwblhau’r cwrs yn derbyn tystysgrif cyflawniad Coleg Cambria.
Byddai’n ddymunol petai gennych chi ychydig o brofiad a’ch bod yn deall ychydig am sut i weithio lefelau a throsglwyddo’r wybodaeth, ond nid yw hynny’ angenrheidiol.
Unrhyw un sy’n ystyried gweithio ym meysydd crefft y diwydiant adeiladu a gafodd eu rhestru uchod
£180
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost