main logo

PA6 Chwistrellu o Becyn Cefn

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA87835
Lleoliad
Llysfasi
Hyd
Rhan Amser, Diwrnod o hyfforddiant ac oddeutu awr a hanner ar gyfer yr asesiad NPTC.Ffoniwch Goleg Cambria ar 0300 30 30 006 neu anfonwch e-bost at employers@cambria.ac.uk i gael dyddiadau’r cwrs.
Adran
Coedwigaeth a Chefn Gwlad
Dyddiad Dechrau
31 Jul 2023
Dyddiad Gorffen
29 Jul 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn darparu ymgeiswyr gyda gwybodaeth fanwl am ddyfeisiau llaw, gan sicrhau eu bod yn gallu perfformio graddnodau er mwyn chwistrellu’n gyfreithlon, yn ddiogel, heb beryglu eu hunain, pobl eraill, na’r amgylchedd.

Pynciau Dan Sylw
• Paratoi dyfeisiau llaw
• Graddnodi a gweithredu’r ddyfais
• Peryglon posibl i eraill, yr amgylchedd, ac ardaloedd heb eu targedu
• Cynnal a chadw dyddiol a chyffredinol
• Glanhau’r cyfarpar
Asesiad ymarferol un i un gydag arholwr NPTC a gynhelir ar ddiwrnod ar wahân i’r hyfforddiant
Mae’n rhaid i ymgeiswyr sy’n gofyn am asesiad ar gyfer PA6 fod â Thystysgrif PA1.
Y gallu gwneud rhifyddeg sylfaenol.
Modiwlau taenwr PA ychwanegol
£255
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Sesiwn Holi Ac Ateb Byw Dysgu Yn Gymraeg
13/06/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?