Cwrs Byr Sgiliau Hyfforddwr

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA14114
Lleoliad
Online
Hyd
Rhan Amser, 1 diwrnod ar 13 Mawrth 2023 wedi’i ddarparu ar-lein.Cynhelir y sesiwn am 9am – 3.30pm
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
13 Mar 2023
Dyddiad Gorffen
13 Apr 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi ei lunio i roi cyflwyniad cadarn i ymgeiswyr am gysyniadau dulliau systematig o hyfforddi. Mae’n gymhwyster delfrydol ar gyfer y rheiny sy’n hyfforddi eraill mewn sefydliad.

Mae’r cwrs yn cynnwys: gosod rheolau cyffredinol, defnyddio gweithgareddau torri’r iâ, yr amgylchedd dysgu, adnoddau hyfforddi, ennill a chynnal sylw, cymhelliant, asesu a hunanwerthuso.
Ddim yn berthnasol
Ddim yn berthnasol
Mae’n ddelfrydol ar gyfer y rhai sy’n chwilio am gyfle i ddatblygu eu sgiliau a’u hyder mewn darparu cyflwyniadau, paratoi sesiynau hyfforddi a chyflwyno i grwpiau.
£100 y pen
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost