Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA14099
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Dyma gwrs deuddydd gyda’r dewis i fynd ymlaen i drydydd diwrnod. Caiff pob sesiwn ei chyflwyno wyneb yn wyneb yn Ysgol Fusnes Llaneurgain o 9.30 tan 4pm.Bydd angen amser ar yr ymgeiswyr hefyd i weithio ar eu haseiniadau y tu allan i’r sesiynau hyfforddi. Mae angen cwblhau aseiniad ar gyfer pob uned cyn y sesiwn nesaf sydd wedi’i threfnu, felly bydd angen i ymgeiswyr ystyried hyn wrth drefnu eu hamser a chofrestru ar y cwrs.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
07 Mar 2023
Dyddiad Gorffen
30 Jun 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli, wedi’i frandio gan y Sefydliad Arwain a Rheoli, wedi’i achredu gan City and Guilds.

Astudir dwy uned:
● Uned 341 Arwain a Chymell Tîm
● Uned 300 Datrys Problemau a Gwneud Penderfyniada

Bydd gennych gyfle i fynd i drydydd sesiwn - Uned 312 Deall Rheoli Anghydfod yn y Gweithle, nid yw’r uned yn cael ei hasesu.
Dau aseiniad ysgrifenedig, wedi eu gosod gan ILM. Nid oes arholiadau.
Bydd cymorth ar gael i ymgeiswyr er mwyn sicrhau eu bod nhw’n cyflawni’r cymhwyster yn llwyddiannus trwy ddefnydd o adnoddau ar Google Classroom a thiwtorialau ychwanegol ar-lein os oes angen.
Rheolwyr rheng flaen brofiadol gweithredol, darpar reolwyr rheng flaen neu arweinwyr tîm.
Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i gefnogi darpar reolwyr rheng flaen neu reolwyr rheng flaen presennol gyda’u datblygiad proffesiynol wrth arwain a rheoli tîm.

Bydd dysgwyr llwyddiannus yn gallu symud ymlaen at gymhwyster Lefel 4 neu 5 mewn Arwain a Rheoli.
£360
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost