Dyfarniad Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA14013
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 4 diwrnod wedi’u cyflenwi wyneb yn wyneb yn yr Ysgol Fusnes ar ein Safle yn Llaneurgain.Yr amseroedd yw 9.30am – 4pm16/06/23, 30/06/23, 14/07/23, 19/7/23.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
16 Jun 2023
Dyddiad Gorffen
15 Sep 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Uned 400 Deall y Rôl Rheoli i Wella Perfformiad Rheoli

Disgrifio nodau ac amcanion eich sefydliad

Gwerthuso cyfrifoldebau penodol rheolwyr canol wrth alluogi eich sefydliad i gyflawni ei nodau

Gwerthuso sut mae sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu yn effeithio ar berfformiad rheolwyr

Gwerthuso strategaethau i oresgyn rhwystrau i sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rheolaethol effeithiol

Asesu eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch ymddygiad eich hun, a'u heffaith ar eich perfformiad rheoli eich hun

Nodi meysydd ar gyfer datblygiad personol i wella eich perfformiad rheoli eich hun

Llunio cynllun datblygu personol i wella eich perfformiad rheoli eich hun

Uned 415 Ysgogi Pobl yn y Gweithle

Gwerthuso damcaniaethau cymhelliant sy'n berthnasol I'ch gweithle

Gwerthuso'r prif ffactorau a allai effeithio ar berfformiad a chymhelliant yn y gweithle

Dewis damcaniaeth o gymhelliant a chymhwyso hyn I'ch gweithle

Gwerthuso'r effaith a gafodd cymhwyso damcaniaeth cymhelliant ar berfformiad yn y gweithle
2 aseiniad ysgrifenedig (pob un tua 2,000 o eiriau o ran hyd), wedi’u gosod gan y Sefydliad Arwain a Rheoli.
Cwblhau dadansoddiad o anghenion hyfforddi a fydd yn cael ei adolygu gan dîm y cwrs, i weld a ydych yn gweithio ar y lefel briodol ar gyfer y cymhwyster.
Cefnogi rheolwyr canol newydd neu ddarpar reolwyr canol i ddatblygu gwell dealltwriaeth o’u rôl i wella effeithiolrwydd. Hefyd ar gyfer rheolwyr canol profiadol sydd eisiau cymhwyster rheoli ffurfiol, trosglwyddadwy
£400

Efallai y bydd Cyllid Cyfrif Dysgu Personol ar gael os ydych yn bodloni’r meini prawf (19+ oed, yn byw yng Nghymru ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn)

Cysylltwch â enquiries@cambria.ac.uk am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost