Bod yn Geidwad Anifeiliaid am y Dydd

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA82479
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Dydd Mawrth 27 Hydref 2020 (hanner tymor) – 9am – 3pm
Adran
Gofal Anifeiliaid
Dyddiad Dechrau
30 May 2023
Dyddiad Gorffen
30 May 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn gyfle i dreulio diwrnod gyda’n ceidwaid anifeiliaid a bydd yn
gwrs ymarferol iawn yng Nghanolfan Anifeiliaid Coleg Cambria yn Llaneurgain.
Byddwch yn cael cyfarfod ag ystod eang o rywogaethau a darganfod sut i fwydo,
carthu, trin a gofalu am yr anifeiliaid.
Mae’r Ganolfan Anifeiliaid yn gartref i dros 100 o rywogaethau, o igwanaod, nadroedd, madfallod, cnofilod, marmosetod, cwningod, anifeiliaid dyfrol i ystod o fridiau anifeiliaid fferm prin.
Bydd y diwrnod yn rhagflas o’r holl feysydd - dewch i ddysgu am ofal anifeiliaid!
Mae dyddiadau trwy gydol y flwyddyn ar gael felly gwiriwch y llawlyfr cyrsiau byrion.
Amherthnasol
Rhaid i unigolion o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.
Rhowch wybod am unrhyw alergeddau, ffobiâu, anghenion meddygol neu
anghenion dysgu ychwanegol, fel y gallwn sicrhau ein bod yn addasu eich
profiad i fodloni eich anghenion
Sicrhewch eich bod yn dod ag esgidiau diogelwch (esgidiau cadarn gyda blaen dur)
Gwisgwch hen ddillad cynnes, dillad sy’n dal dŵr, yn dibynnu ar y tywydd, a dewch â dillad i newid iddynt
Dewch â’ch pecyn bwyd gyda chi
Cynghorir chi i gael y brechiad tetanws diweddaraf
Cyflwyniad i gadw anifeiliaid.

Gall hyn ysbrydoli dysgwyr i symud ymlaen at raglen lawn amser yn y coleg neu
brentisiaeth, ac yn y pen draw gallant weithio mewn ystod o yrfaoedd anifeiliaid –
o sŵau i siopau anifeiliaid anwes, canolfannau achub, cynelau a lletyau cathod.
£45.00
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost