Cwrs Sylfaen PRINCE2(R)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA13843
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 3 diwrnod
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
20 Jul 2023
Dyddiad Gorffen
24 Jul 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd angen i ddysgwyr allu cyrchu’r rhyngrwyd ac mae angen cyfrif Gmail arnynt (wrth i ddysgwyr gofrestru gyda’r coleg byddant yn cael cyfrif Gmail). Mae’r dulliau cyflwyno’n gyfuniad o ffrydio’n fyw, rhyngweithio fel grŵp a thasgau unigol.

Mae PRINCE2® yn ddull strwythuredig o reoli prosiectau y gellir ei deilwra I brosiect o unrhyw faint. Mae PRINCE2® yn canolbwyntio ar gyfiawnhad busnes, yn diffinio strwythur sefydliad yn glir ar gyfer y tîm prosiect, a defnyddio dull cynllunio sy’n seiliedig ar y cynnyrch. Mae wedi cael ei ddatblygu gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ac yn seiliedig ar arfer orau, ac mae’n feincnod ar gyfer rheolwyr prosiectau a dderbynnir yn rhyngwladol. Gall sefydliadau sy'n integreiddio PRINCE2® I mewn I'w prosiectau gael sicrwydd o lywodraethu rhagorol. Bydd unigolion sy’n chwilio am waith fel rheolwyr prosiectau yn gwybod fod ardystiad gan arweinydd y farchnad yn ychwanegiad cadarn at eu portffolio proffesiynol.
PRINCE2® Sylfaen
Diben y lefel Sylfaen yw cadarnhau fod gennych ddigon o wybodaeth a dealltwriaeth o’r dull PRINCE2® I allu gweithio gyda thîm rheoli prosiectau, neu yn aelod ohono, mewn amgylchedd sy’n cefnogi PRINCE2®. Hefyd, mae lefel Sylfaen yn angenrheidiol ar gyfer yr ardystiad Ymarferydd. Gellir cwblhau’r cwrs hwn ar ei ben ei hun.

Mae’r cwrs hwn yn defnyddio 6ed argraffiad (2017) y maes llafur.
Mae’r gost yn cynnwys yr addysgu, deunydd y cwrs, llawlyfr electroneg a’r arholiad (ymgais gyntaf yn unig).

Mae PRINCE2® yn nod masnach gofrestredig AXELOS Limited, ac fe’I defnyddir gyda chaniatâd AXELOS Limited. Cedwir pob hawl Mae’r logo Swirl™ yn nod masnach gofrestredig AXELOS Limited, ac fe’I defnyddir gyda chaniatâd AXELOS Limited. Cedwir pob hawl.
Arholiad Sylfaen: Arholiad aml ddewis, heb lyfrau, 1 awr. Bydd rhagor o fanylion ar gael erbyn diwedd mis Ionawr 2023.

Gwaith cartref: Gwaith Cartref: Mae’r cwrs hwn yn ddwys! Mae angen cyflwyno gwaith 12 awr CYN y cwrs. Yn ogystal mae angen tua 12-15 awr o astudio ychwanegol yn ystod a/neu cyn sefyll yr arholiad. Gosodir y gwaith cartref ar noson y cwrs, ac mae’n para tua 2 awr.
Dim, ar wahân i ddiddordeb mewn rheoli prosiectau. Mae angen cyflawni’r arholiad Sylfaen er mwyn sefyll yr arholiad Ymarferydd.
Rheoli Prosiectau
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost