Dyfarniad Lefel 2 City & Guilds mewn Sgiliau Weldio (MMA)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA13834
Lleoliad
Ffordd y Bers
Hyd
Rhan Amser, Mae’r cyrsiau’n cael eu cynnal ar gais, a gellir cwblhau cwrs mewn 10 wythnos, un sesiwn gyda’r nos yr wythnos
Adran
Gwneuthuro a Weldio
Dyddiad Dechrau
18 Apr 2023
Dyddiad Gorffen
28 Jun 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Dyma raglen City & Guilds ar gyfer y rheiny sy’n dymuno dysgu hanfodion weldio TIG

Bydd myfyrwyr yn dysgu am y prosesau weldio diogel a ddefnyddir yn y diwydiant Weldio, a sut I wneud y canlynol:
• Gosod setiau weldio yn gywir
• Dysgu uniadau weldio syml
• Adnabod diffygion
• Addasu setiau weldio
• Defnyddio’r cyfarpar diogelwch personol a sbectol diogelwch cywir
1. Gwybodaeth greiddiol i gynorthwyo weldio TIG syml
2. Asesiad ymarferol yn y gweithdy weldio
Rhaid i ymgeiswyr fod â thuedd i allu deall a gwneud gwaith ymarferol
Symud ymlaen i lefel 2, a chyfleoedd i weithio ym maes weldio ar lefel sylfaenol
£295
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost