Dyfarniad Lefel 2 City & Guilds mewn Sgiliau Weldio (MIG)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA13829
Lleoliad
Ffordd y Bers
Hyd
Rhan Amser, 10 wythnos, un noson yr wythnos.
Adran
Gwneuthuro a Weldio
Dyddiad Dechrau
18 Apr 2023
Dyddiad Gorffen
28 Jun 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Rhaglen City and Guilds ar gyfer y rhai sy’n dymuno meithrin eu sgiliau o lefel 1 hyd at lefel 2.

Bydd myfyrwyr yn dysgu am weldio’n ddiogel yn ogystal â phrofion distrywiol weldiadau, gan wneud y canlynol:

● Gosod setiau weldio yn gywir
● Weldio cymalau at ei gilydd
● Gwneud profion distrywiol ar weldiadau gan ddefnyddio’r dulliau profi ‘nick break’, macrosgopig a phlygu.
● Adnabod diffygion weldio
1. Asesiadau weldio ymarferol.

2. Gwneud profion distrywiol ar weldiadau ac archwilio am ddiffygion.

3. Atebion ar lafar ar gyfer gwybodaeth greiddiol I gynorthwyo weldio MIG sylfaenol.
Rhaid i ymgeiswyr fod â thuedd i allu deall a gwneud gwaith ymarferol.
Cyfleoedd i weithio ym maes weldio gyda’r wybodaeth hon a symud ymlaen i Lefel 3.

Mae’n rhoi dealltwriaeth sylfaenol dda ar gyfer gweithwyr sy’n weldio fel hobi a phobl sy’n dymuno camu i’r diwydiant weldio.
£295
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost