Dyfarniad Lefel 2 City and Guilds mewn Defnydd Diogel o Naddion Pren wedi'i Bwydo â Llaw

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA13824
Lleoliad
Llysfasi
Hyd
Rhan Amser, 1 Diwrnod
Adran
Coedwigaeth a Chefn Gwlad
Dyddiad Dechrau
20 Apr 2023
Dyddiad Gorffen
20 Apr 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn datblygu dealltwriaeth ymgeisydd o reoleiddio, ac arferion gorau'r diwydiant. Mae hefyd yn darparu'r sgiliau ar gyfer cynnal a chadw gan weithredwyr, gwiriadau cyn gwaith a gweithredu'n ddiogel.

Pynciau dan sylw:
• Peryglon a risgiau sy'n gysylltiedig â defnyddio sglodiwr coed
• Gwaith cynnal a chadw gweithredwyr sglodiwr coed
• Gosodiadau ac addasiadau sglodiwr coed
• Defnydd ymarferol o sglodiwr coed
Asesiad ITA LANTRA wrth gwblhau’r cwrs
Dim
Cost lawn a myfyrwyr yn rhan o’u cwrs llawn amser
Unedau LANTRA perthnasol ychwanegol
£280
I gael dyddiadau’r cwrs neu i gadw lle, ffoniwch Goleg Cambria ar 03003030006 neu anfonwch e-bost at employers@cambria.ac.uk
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost