Cyflwyniad i Waith Plymwr (Teler 3)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA13807
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Dyma gwrs min nos 12 wythnos; 3 awr yr wythnos (18.00-21.00)
Adran
Adeiladu, Plymwaith
Dyddiad Dechrau
23 Mar 2023
Dyddiad Gorffen
22 Jun 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Dyma gwrs rhagarweiniol ymarferol i unrhyw un a fyddai’n hoffi dysgu am sgiliau Plymwaith sylfaenol.

Iechyd a Diogelwch ac arferion gweithio’n ddiogel
Defnyddio a chynnal a chadw offer llaw a chyfarpar plymwaith yn ddiogel
Gweithio gyda phibellau copr a ffitiadau sodrog a chywasgu
Gweithio gyda phibellau plastig a ffitiadau gwthffit
Gweithio gyda phibellau gwastraff a nwyddau dŵr glaw
Dealltwriaeth sylfaenol o systemau dŵr poeth ac oer
Nid oes asesiad ffurfiol, yn hytrach byddwn yn asesu datblygiad eich sgiliau ymarferol. Bydd pawb sy’n cwblhau’r cwrs yn derbyn tystysgrif cyflawniad Coleg Cambria.
Nid oes angen unrhyw brofiad na chymwysterau ffurfiol i gofrestru ar y cwrs. Unrhyw un gyda diddordeb mewn datblygu eu gwybodaeth a meithrin sgiliau plymwaith ymarferol.
Cwrs rhagarweiniol yw hwn ac ar ôl ei gwblhau efallai bydd ymgeiswyr yn dymuno dal ati gyda chyrsiau plymwaith a gwresogi neu gwrs cynnal a chadw eiddo.
£300
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost