Cyflwyniad i Baentio ac Addurno (teler 3)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA13808
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Dyma gwrs min nos 12 wythnos, 3 awr yr wythnos (18.00-21.00)
Adran
Adeiladu, Paentio ac Addurno
Dyddiad Dechrau
23 Mar 2023
Dyddiad Gorffen
22 Jun 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Dyma gwrs rhagarweiniol ymarferol i unrhyw un a fyddai’n hoffi dysgu am sgiliau paentio ac addurno.

Iechyd a Diogelwch ac arferion gweithio’n ddiogel.
Defnyddio offer llaw paentio ac addurnod yn ddiogel a’u cynnal a’u cadw
Defnyddio offer pŵer paentio ac addurno yn ddiogel (sandwyr, gynnau gwres)
Paratoi arwynebau a dewis y llenwyddion ar gyfer gwaith dan do a gwaith allanol yn gywir.
Dewis a defnydidio gwahanol baent a gorffeniadau ar gyfer arwynebau a deunyddiau gwahanol.
Technegau papuro waliau
Nid oes asesiad ffurfiol, yn hytrach byddwn yn asesu datblygiad eich sgiliau ymarferol Bydd pawb sy’n cwblhau’r cwrs yn derbyn tystysgrif cyflawniad Coleg Cambria.
Nid oes angen unrhyw brofiad na chymwysterau ffurfiol i gofrestru ar y cwrs. Unrhyw un gyda diddordeb mewn datblygu eu gwybodaeth a meithrin sgiliau paentio ac addurno ymarferol.
Cwrs rhagarweiniol yw hwn ac ar ôl ei gwblhau efallai byddwch yn dymuno dal ati gyda chwrs paentio ac addurno neu gwrs cynnal a chadw eiddo.
£300
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost