main logo

Diploma Cenedlaethol mewn Rheolaeth Amgylcheddol (NDEM2)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA72395
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 17 wythnos. 9.30am i 4.30pm.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
11 Jan 2024
Dyddiad Gorffen
04 Jul 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Gorfodi deddfwriaeth amgylcheddol.
Atebolrwydd sifil.
Deddfwriaeth rheoli ac atal llygredd.
Mae uned NDEM2 yn cynnwys aseiniad ysgrifenedig wedi’i osod gan NEBOSH. Dylai fod tua 8000 o eiriau i gyd, ac eithrio’r tystlythyrau, llyfryddiaeth ac atodiadau. Ni fydd cosb yn cael ei rhoi am adroddiadau sy’n fwy na 8000 o eiriau ond dylai myfyrwyr anelu at gadw eu cyfanswm geiriau o dan 12000. Mae’r dyddiadau cyflwyno ar gyfer aseiniadau’r Diploma ym mis Chwefror, Mai, Awst a Thachwedd bob blwyddyn. Mae’r aseiniad yn cael ei farcio gan arholwyr allanol a benodwyd gan NEBOSH.
Tystysgrif Amgylcheddol NEBOSH
Gyrfa mewn Rheolaeth Amgylcheddol.
Rhan o gost ED1.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?