main logo

Diploma Cenedlaethol mewn Rheolaeth Amgylcheddol (ED1)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA71431
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 15 wythnos. 9.30am tan 4.30pm.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
11 Jan 2024
Dyddiad Gorffen
04 Jul 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Cylchoedd amgylcheddol allweddol ac effeithiau gweithgarwch dynol ar yr amgylchedd.
Arweinyddiaeth amgylcheddol.
Systemau rheolaeth amgylcheddol a chynllunio ar gyfer argyfwng.
Gwerthuso a rheoli risg amgylcheddol.
Gwerthuso perfformiad amgylcheddol.
Cynaliadwyedd.
Rheoli gwastraff.
Rheoli allyriadau i'r atmosffer.
Rheoli allyriadau i ddyfroedd a reolir.
Rheoli sŵn amgylcheddol.
Sylweddau peryglus a thir halogedig.
Defnydd o ynni.
Mae Uned ED1 yn uned a addysgir sy’n cael ei hasesu gan arholiad ysgrifenedig 3 awr. Mae’r arholiad yn cynnwys wyth cwestiwn ‘ateb hir’ (20 marc yr un). Mae ymgeiswyr yn dewis pa bum cwestiwn i’w hateb allan o’r 8. Caiff sgriptiau’r myfyrwyr eu marcio gan arholwyr allanol a benodir gan NEBOSH.
Tystysgrif Amgylcheddol NEBOSH.
Gyrfa mewn Rheolaeth Amgylcheddol.
£2150
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Cynaliadwyedd
13/11/2023

Gweminar Gwiriad Iechyd Seiberddiogelwch AM DDIM

Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
30/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
23/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?