Gweithdy blodeuwriaeth cymunedol - Gweithdy Plentyn a Rhiant Sul y Mamau

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA62528
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Sesiwn bore – 10.00 – 12.30
Adran
Blodeuwriaeth
Dyddiad Dechrau
18 Mar 2023
Dyddiad Gorffen
18 Mar 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae ein gweithdai unigol wedi cael eu llunio i fod yn hygyrch i bobl â phob lefel o allu; gyda thema hwyliog i’r holl gymuned. Beth am ddod â ffrind gyda chi?
Bydd gweithdy Sul y Mamau yn gyfle perffaith i ddod gyda'ch plant a mwynhau sesiwn llawn hwyl yn gwneud anrheg flodau i'r rhiant arbennig hwnnw.

Mae’r gweithdy Plentyn a Rhiant Sul y Mamau yn cynnwys:
● gwneud eich trefniant o flodau mewn basged eich hunain

Ewch â’ch gwaith adref gyda chi!
Amherthnasol
Mae’n rhaid i’r rhiant / oedolyn cyfrifol fod yn 15 oed neu’n hŷn, a gyda diddordeb gwirioneddol mewn blodeuwriaeth.
Ar ôl i chi gwblhau’r gweithdy hwn, efallai byddwch yn dymuno symud ymlaen i wneud ein gweithdai eraill, neu gyrsiau i’r rhai sy’n gwella neu ddechrau
£45 fesul oedolyn a phlentyn (mae blodau a deunyddiau wedi’u cynnwys yn y pris)
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost