Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
MY10048
Lleoliad
Coleg Cambria
Hyd
Rhan Amser, Dysgu Agored neu O Bell. Disgwylir i’r cwrs hwn gymryd deuddeg i ddeunaw mis yn dibynnu ar gynnydd gweithwyr unigol
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae'r Diploma Lefel 2 ar gyfer Prentisiaeth Gweithwyr Proffesiynol TG yn rhaglen a gydnabyddir yn genedlaethol a ddyluniwyd gan gyflogwyr i ddiwallu anghenion busnesau heddiw.

Mae'r Brentisiaeth hon yn caniatáu i unigolion feithrin sgiliau TG a fydd yn eu helpu i weithio'n effeithiol ac yn gynhyrchiol yn eu cyflogaeth. Mae dewis eang o unedau i ddewis o’u plith, gan gynnwys iechyd a diogelwch, diagnosio a chywiro diffygion technegol, gweithio gyda chaledwedd ac offer, gosod meddalwedd, rhaglennu a datblygu gwe. Yn ogystal, mae cymwysiadau sy'n seiliedig ar amlgyfryngau, gan gynnwys meddalwedd fideo a meddalwedd sain, sydd hefyd yn cyd-fynd â’r rhaglenni proffesiynol TG.

Bydd prentisiaid yn cyflawni -
• Diploma BTEC Pearson Lefel 3 mewn Cymhwysedd Proffesiynol ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol TG a Thelegyfathrebu
• Tystysgrif BTEC Lefel 3 mewn Systemau ac Egwyddorion TGCh

Sgiliau Trosglwyddadwy
• Cyfathrebu, Lefel 2
• Cymhwyso Rhif, Lefel 2
• Llythrennedd Digidol, Lefel 2
• Hawliau a Chyfrifoldebau Gweithwyr (EER)


Mae'r llwybr cymhwysedd proffesiynol yn cynnig llwybr hyblyg i gyflawni'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gwaith. Mae'n rhaglen wedi ei theilwra sy'n gallu diwallu anghenion unigol.

Gall prentisiaid sy'n ymgymryd â'r cymhwyster hwn ddod o amrywiaeth o rolau, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i –

• Ddadansoddwr Busnes
• Dylunydd Gemau Cyfrifiadurol
• Cymhorthydd Technegol
• Peiriannydd Meddalwedd Gyfrifiadurol
• Technegydd Gwasanaeth Cyfrifiadurol
• Technegydd Cymorth Llinell Gyntaf TG
• Gweithiwr Proffesiynol y Rhyngrwyd/y We
• Datblygwr Cynnyrch TG
• Arbenigwr Gwerthiant Technegol TG
• Technegydd Telegyfathrebu
1 Sesiwn ymsefydlu 2 awr i gynnwys asesiad cychwynnol BKSB

Bydd aseswyr yn gwneud ymweliadau asesu â’r gweithle er mwyn trafod ac asesu’r dystiolaeth sy’n cael ei chyflwyno ac i gynllunio ar gyfer yr ymweliad asesu nesaf
Mae’r cwrs hwn ar gyfer dysgwyr 16 oed a hŷn, sydd â phrofiad priodol neu rôl swydd addas yn y maes pwnc hwn
Gall dysgwyr sydd wedi cwblhau’r cymhwyster hwn yn llwyddiannus symud ymlaen i gael Diploma Lefel 3 Edexcel mewn Cymhwysedd Proffesiynol ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol TG a Thelegyfathrebu, neu Brentisiaeth Gradd Ddigidol
Ariennir drwy Fframwaith Prentisiaethau
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost