CG 7300 Cyflwyniad i Sgiliau'r Hyfforddwr

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA62332
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 2 ddiwrnod – Yn cael ei gynnal 15 a 22 Mai 2023 yn yr Ysgol Fusnes ar ein safle yn Llaneurgain. Sesiynau 9am – 3.30pm
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Addysgu, Asesu ac Addysg
Dyddiad Dechrau
15 May 2023
Dyddiad Gorffen
22 May 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i lunio i roi cyflwyniad cadarn i ymgeiswyr am gysyniadau dulliau systematig o hyfforddi. Mae’n gymhwyster delfrydol ar gyfer y rhai sy’n hyfforddi eraill mewn sefydliad.

Mae’r cwrs yn cynnwys: gosod rheolau cyffredinol, defnyddio gweithgareddau torri’r iâ, yr amgylchedd dysgu, adnoddau hyfforddi, ennill a chynnal sylw, cymhelliant, asesu a hunanwerthuso.
Cwis amlddewis a chyflwyno sesiwn hyfforddi 15 munud.
Amherthnasol
Mae’n ddelfrydol ar gyfer y rhai sy’n chwilio am gyfle i ddatblygu eu sgiliau a’u hyder mewn darparu cyflwyniadau, paratoi sesiynau hyfforddi a chyflwyno i grwpiau.
£300 y pen

Gall Cyllid Cyfrif Dysgu Personol fod ar gael os ydych yn bodloni’r meini prawf (19+ oed, byw yng Nghymru ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn)
Cysylltwch â enquiries@cambria.ac.uk am ragor o wybodaeth
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost