Cwrs Byr Hanfodion Arwain yn Effeithiol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA62305
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 9.00-12.15
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
01 Jun 2023
Dyddiad Gorffen
01 Jun 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

1. Swyddogaethau a chyfrifoldebau arweinyddiaeth
2. Modelau arweinyddiaeth
3. Ymddygiadau arweinyddiaeth a sut gellir eu cymhwyso
4. Gwerthoedd mewn arweinyddiaeth
5. Datrys problemau
Nid oes angen asesiad.
Bydd angen mynediad i’r rhyngrwyd a chyfrif Google mail (ar gael am ddim trwy Google)
Meithrin sgiliau ar gyfer arwain a rheoli eraill.
£50
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost