Cwrs Byr Rheoli Eich Amser yn Effeithiol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA62297
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Diwrnod cyfan
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
10 May 2023
Dyddiad Gorffen
10 May 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

1. Cyflwyniad i reoli amser a buddion rheoli amser yn effeithiol
2. Ailedrych ar amcanion CAMPUS
3. Dulliau cynllunio
4. Blaenoriaethu
5. Agweddau personol ar reoli amser
6. Lladron amser
7. Rhoi’r gorau i ohirio
8. Ymddwyn yn bendant
9. Ailedrych ar ddirprwyo’n effeithiol
10. Rheoli eich cyfarfodydd yn effeithiol
11. Techneg sylfaenol i reoli negeseuon e-bost
12. Cynllun Gweithredu Personol – y camau nesaf
Nid oes angen unrhyw asesiad.
Dim
Meithrin sgiliau i arwain a rheoli eraill, ac eich hun.
£100
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost