HNC Technoleg Drydanol ac Electronig

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP51313
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Cwrs 2 flynedd – Rhan-amser, Rhyddhau am Ddiwrnod Bydd gofyn i fyfyrwyr ar y cwrs hwn ymgymryd â chyfnodau hunanastudiaeth, yn ychwanegol at yr oriau a addysgirByddwn yn cyflwyno’r rhaglen hon trwy gyfuniad o sesiynau ar-lein a sesiynau wyneb yn wyneb i gyd-fynd â’ch anghenion unigol, yn amodol ar allu gweithio dan arweiniad a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru i sicrhau eich diogelwch chi a’n staff ni.Byddwn hefyd yn parhau i roi cymorth o bell i’r rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Sylwch, os yw rhesymau diogelwch yn ei hatal rhag trefnu lleoliadau gwaith, byddwn yn addasu modiwlau i gynnwys prosiectau a fydd yn parhau i ddatblygu eich sgiliau yn y gwaith.
Adran
Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw
Dyddiad Dechrau
19 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Cynigir HNC mewn Technoleg (Peirianneg Drydanol ac Electronig) yn Cambria trwy gytundeb cydweithredol â Phrifysgol Glyndŵr. Mae’n cynnwys astudiaeth dwy flynedd ran-amser gyda rhyddhau o’r gwaith am ddiwrnod a bydd angen cwblhau modiwlau galwedigaethol.

Nod y rhaglen yw paratoi myfyrwyr ar gyfer ystod o yrfaoedd sgiliau technegol uwch, gyrfaoedd proffesiynol a rheoli mewn peirianneg, trwy ddarparu astudiaethau arbenigol sy’n berthnasol i’r galwedigaethau a’r proffesiynau hynny y mae myfyrwyr yn gyflogedig ynddynt.

Mae cymwysterau HNC yn feincnod ar gyfer Technegwyr Peirianneg - maent yn cael eu cydnabod gan y diwydiant, ac maent yn hanfodol ar gyfer rhai swyddi yn Lluoedd EM. Mae ein cyrsiau HNC yn eich cyflwyno i sylfeini gwyddor peirianneg drydanol a’r sgiliau busnes a rheoli y bydd eu hangen arnoch i lwyddo. Byddant yn rhoi cyfle i chi wella eich sgiliau mathemateg ag TG.

MODIWLAU:
Lefel 4 (20 credyd - 60 awr a addysgir / 140 awr astudiaeth breifat)
• Technegau Busnes a Rheoli
• Rheolyddion Rhesymeg Raglenadwy
• Mathemateg Peirianneg
• Gwyddor Peirianneg Drydanol
• Egwyddorion Offeryniaeth a Rheolaeth

Lefel 4 (10 credyd - 30 awr a addysgir / 70 awr astudiaeth breifat)
• Dylunio Peirianneg
• Electroneg ‘A’ Lefel 5 (20 credyd - 30 awr a addysgir / 170 awr yn y gwaith)
• Prosiect (yn seiliedig ar ddiwydiant)

Lefel 5 (10 credyd - 30 awr a addysgir / 70 awr astudiaeth breifat)
• Egwyddorion Trydanol ac Electronig
Byddwn yn asesu’r cwrs trwy gyflwyniadau ysgrifenedig, arholiadau dan reolaeth amser a gweithgareddau ymarferol. Mae pob un ohonynt yn dilyn gweithdrefnau asesu Prifysgol Glyndŵr
• Diploma neu Dystysgrif BTEC Edexcel (Lefel 3), neu un safon uwch mewn Mathemateg neu bwnc gwyddoniaeth perthnasol ac un pwnc arall.

• Efallai y gellir derbyn profiad addas yn hytrach na chymwysterau ffurfiol yn dibynnu ar y cyfweliad.

• Mae’r gofynion mynediad yn ganllawiau cyffredinol i lefel y cynnig y byddwn yn ei wneud. Cysylltwch â ni os ydych yn ansicr a ydych yn bodloni’r gofynion mynediad.
Ar ôl cwblhau’r cwrs, gallai’r dysgwyr symud ymlaen i gyrsiau Addysg Uwch pellach megis Peirianneg Ddiwydiannol Sylfaen (FdEng) a’r radd BEng (Anrh).
£1500
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost