Tystysgrif Genedlaethol Uwch lefel 4 mewn Rheolaeth Anifeiliaid

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP51284
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Llawn Amser, HNC – 1 flwyddyn yn llawn amser / 2 flynedd yn rhan-amserBydd gofyn I fyfyrwyr ar y cwrs hwn ymgymryd â chyfnodau hunanastudiaeth, yn ychwanegol at yr oriau a addysgir.Byddwn yn cyflwyno’r rhaglen hon trwy gyfuniad o sesiynau ar-lein a sesiynau wyneb yn wyneb I gyd-fynd â’ch anghenion unigol, yn amodol ar allu gweithio dan arweiniad a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru I sicrhau eich diogelwch chi a’n staff ni.Byddwn hefyd yn parhau I roi cymorth o bell i’r rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Sylwch, os yw rhesymau diogelwch yn ei hatal rhag trefnu lleoliadau gwaith, byddwn yn addasu modiwlau I gynnwys prosiectau a fydd yn parhau I ddatblygu eich sgiliau yn y gwaith.
Adran
Gofal Anifeiliaid
Dyddiad Dechrau
20 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

BETH FYDDAF YN EI ASTUDIO?
Bydd y graddedigion sy’n cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus wedi meithrin set o sgiliau amrywiol sy’n addas i ystod eang o gyfleoedd yn y diwydiant anifeiliaid. Mewn sector hynod gystadleuol, bydd myfyrwyr Cambria yn gallu mynd i fyd gwaith gydag ystod o sgiliau trosglwyddadwy ac ymarferol yn y diwydiant, gan gynnwys rheoli casgliadau anifeiliaid, rhoi cyfarwyddiadau addysgu a gweithredu cynlluniau addasu ymddygiad.

MODIWLAU:
Blwyddyn 1:
• Iechyd a Lles Anifeiliaid
• Busnes a’r Amgylchedd Busnes
• Rheoli Prosiect Llwyddiannus
• Ymddygiad Anifeiliaid yn y Gymdeithas
• Anatomeg a Ffisioleg Anifeiliaid
• Maetheg Anifeiliaid
• Rheoli Casgliadau Anifeiliaid
• Addysgu Pwnc Arbenigol

Blwyddyn 2:
• Egwyddorion Biolegol
• Prosiect Ymchwil
• Anthroswoleg
• Bridio a Geneteg Anifeiliaid
• Cadwraeth Bywyd Gwyllt
• Moeseg ac Ymgynghori
• Profiad Gwaith

Yn ogystal ag unedau a addysgir, bydd myfyrwyr yn cael amser tiwtorialau ac ymarferol wedi’i neilltuo i gynorthwyo â’u hastudiaethau ymhellach.
Bydd asesu yn cael ei gynnal drwy gyfuniad o ddulliau gan gynnwys arholiadau, asesiadau dan reolaeth, aseiniadau, gwaith ymarferol, cyflwyniadau, astudiaethau achos, prosiectau ac arsylwadau cymheiriaid. Bydd aseiniadau’n cael eu marcio’n electronig a byddwch yn cael adborth ac awgrymiadau i wella ar gyfer pob asesiad.

LLEOLIAD GWAITH
Mae’r rhaglen HND yn cynnwys elfen hanfodol lleoliad gwaith. Os nad ydych yn gweithio’n barod, bydd y coleg yn eich helpu I ddod o hyd i leoliad gwaith.
Bydd gan fyfyrwyr sy’n cwblhau’r cymhwyser HND mewn Rheolaeth Anifeiliaid yn llwyddiannus y ymwysterau angenrheidiol i astudio ymhellach.

Mae’r cyfleoedd gyrfa yn cynnwys:
• Ceidwad Anifeiliaid
• Hyfforddwr neu Ddarlithydd Anifeiliaid
• Ymgynghorydd neu Hyfforddwr Anifeiliaid
• Technegydd Bywyd Gwyllt
• Rheolwr Canolfan Achub Anifeiliaid
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost