main logo

Cymhwyster Lefel 3 City & Guilds mewn Aer Dymheru Symudol Sylfaenol (Trin Oeryddion) 7543

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA12569
Lleoliad
Ffordd y Bers
Hyd
Rhan Amser, Mae’r cwrs hwn yn cael ei gyflwyno dros chwe wythnos gyda’r nos (tair awr yr wythnos)
Adran
Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
26 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
05 Dec 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs


Hyfforddiant hanfodol ar gyfer trin nwyon oerydd sy’n ymwneud â chynnal a chadw cerbydau ysgafn.

Bydd y cwrs hwn yn galluogi technegwyr hyfforddedig i weithio ar systemau Tymheru Awyr Symudol, gwneud diagnosis a’u hatgyweirio.
Bydd ymgeiswyr yn cwblhau asesiad ymarferol yn dilyn hyfforddiant gyda chwestiynau gwybodaeth greiddiol.
Dylai ymgeiswyr gael gwybodaeth dda o dechnoleg cerbydau modur ac wedi gweithio yn y diwydiant (neu’n gysylltiedig)

Bydd yn galluogi ymgeiswyr i weithio ar systemau Tymheru Awyr Symudol yn unol â’r ddeddfwriaeth gyfredol.
£150
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Cynaliadwyedd
13/11/2023

Gweminar Gwiriad Iechyd Seiberddiogelwch AM DDIM

Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
30/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
23/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?