ECDL Uwch - Uned Unigol Gwella Cynhyrchedd

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA62014
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Yn ôl y galwAm unrhyw ymholiadau am y cwrs hwn, neu i gofrestru, cysylltwch â Gwilym Roberts ar gwilym.roberts@cambria.ac.uk neu 0300 30 30 007.Ar ôl cofrestru, bydd gennych 12 mis i gwblhau eich cymhwyster.
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Cynlluniwyd ECDL yn benodol ar gyfer y rheiny sydd am ennill cymhwyster meincnod mewn cyfrifiaduron er mwyn eu galluogi i ddatblygu eu sgiliau TG a gwella eu cyfleoedd gyrfa. Mae’n gymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol.


Mae ECDL Uwch yn cynnwys yr unedau canlynol -

Prosesu Geiriau
Cronfeydd Data
Taenlenni
Cyflwyniadau
Gwella Cynhyrchiant – ar gael ar ôl i’r lleill gael eu cwblhau yn unig

Mae’r cwrs yma yn cyflenwi un o’r unedau uchod, sydd yn gymhwyster ardystiedig ar ei ben ei hun ac yn gallu cyfrannu at ECDL Uwch yn ei gyfanrwydd os yw’r unedau eraill yn cael eu cwblhau hefyd, ar wahân.

Caiff y cymhwyster ei gyflwyno mewn modd hyblyg ar ffurf gweithdy, sy’n canolbwyntio ar y dysgwr. Bydd dysgwyr yn dysgu ar eu cyflymder a’u lefel gallu eu hunain, trwy ddeunyddiau electronig a/neu brint. Mae tiwtor wrth law bob amser yn ystod y sesiynau i roi arweiniad a chymorth. Gall dysgwyr ymuno â'r cwrs a'i adael unrhyw bryd yn ôl y galw ac yn ôl eu gwybodaeth a'u lefelau gallu.

Ar ôl cofrestru, bydd gennych 12 mis i gwblhau eich cymhwyster.
Arholiad
Ffoniwch 0300 30 30 007 am gyngor os gwelwch yn dda
£50
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost