Lefel 3 Cynllun Hyfforddiant Diploma Kubota

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP51281
Lleoliad
Llysfasi
Hyd
Llawn Amser, Mae hwn yn gwrs tair blynedd rhyddhau am gyfnod bloc. Byddwch yn y coleg am naw bloc yn ystod y tair blynedd. Bydd pob blwyddyn yn cynnwys tri bloc – cyfanswm o 12 wythnos – o ddydd Llun i ddydd Gwener.
Adran
Peirianneg Amaethyddol
Dyddiad Dechrau
04 Dec 2023
Dyddiad Gorffen
27 Jun 2025

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r Cynllun Prentisiaeth Kubota hwn yn bartneriaeth rhwng Kubota, gweithgynhyrchydd peiriannau amaethyddol sy’n arwain y maes, a’r arbenigwyr addysg peirianneg amaethyddol, Coleg Cambria Llysfasi. Mae’r hyfforddiant hwn wedi’i gymeradwyo gan y diwydiant wedi’i ddylunio i ganiatáu i beirianwyr amaethyddol ifanc fynd ymlaen i swyddi mewn delwriaethau amaethyddol Kubota ledled y Deyrnas Unedig.

Mae’r cymhwyster yn cynnwys yr holl sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth sydd eu hangen i ddechrau gweithio yn niwydiant peirianneg peiriannau’r tir. Byddwch yn astudio ystod eang o feysydd, sy’n cynnwys iechyd a diogelwch, cyfrifiadau ar gyfer peirianneg gwasanaethau a phrosesau gweithdai. Byddwch yn dysgu sut i drwsio injans, systemau cerbydau, systemau trydanol, systemau hydrolig, a phrofi systemau electronig. Yn ogystal â hynny, byddwch yn dysgu sut i drwsio systemau trawsyriant pŵer mecanyddol, trawsyriannau a chydwyr syncro-mesh, trawsyriannau symud pŵer, a thrawsyriannau hydrostatig neu hydro-fecanyddol (CVT). Byddwch hefyd yn dysgu sut i drwsio peiriannau aredig neu ddrilio, peiriannau chwistrellu, peiriannau cynaeafu cnydau porthi, a pheiriannau cynaeafu cnydau cyfunadwy neu wreiddgnydau.

Mae’r brentisiaeth Kubota yn gyfle I ennill cyflog tra rydych chi’n dysgu. Trwy gymryd rhan mewn prentisiaeth Kubota’n llwyddiannus byddwch yn ennill cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant yr un pryd â datblygu sgiliau ymarferol gwych trwy gynllun a gefnogir gan y gweithgynhyrchydd ac yn ennill cyflog.

Addysgir y cwrs trwy sesiynau ymarferol yn bennaf yn ein gweithdy modern sy’n defnyddio’r offer diagnostig a’r peiriannau diweddaraf, gwaith maes a defnyddio tractorau, gweithgareddau ystafell ddosbarth, ymweliadau a siaradwyr gwadd. Byddwch yn dysgu trwy amrywiaeth o ddulliau, yn cynnwys sesiynau theori, gwaith unigol a gwaith grŵp a thasgau ymarferol.

Mae’r cwrs yn cynnwys hyfforddiant cynnyrch y gweithgynhyrchydd yn y Kubota Training School.

Yn ychwanegol, byddwch yn cael cyfleoedd I wneud asesiadau allanol I ennill tystysgrifau cymhwysedd mewn Gyrru Tractor, Gyrru Peiriant Telesgopig, Weldio, Cerbyd pob tir, Tryc Fforch Godi, Olwynion Ffrithiol, Gofal Cwsmer, Gosodiadau, Aerdymheru a Thrin Oerydd.
Bydd yr asesu’n digwydd yn barhaus trwy gydol y cwrs, ar ffurf aseiniadau, arsylwadau ymarferol, profion bach, arholiadau ac asesiadau synoptig.
5 TGAU gradd A* – C / 9-4 yn cynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith neu Gymraeg (Iaith Gyntaf) a bod yn gweithio i ddeliwr Kubota fel peiriannydd gwasanaethu dan hyfforddiant.
Cyflogaeth mewn swyddi mewn delwriaethau Kubota ledled y Deyrnas Unedig.
Peiriannydd amaethyddol, Peiriannydd Gwasanaeth Maes, Technegydd Gweithdy, Marchnata a gwerthiannau.
Efallai bydd angen prynu offer a/neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau. Edrychwch ar y rhestr offer ynghlwm i gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost