Sut i Drafod yn Effeithiol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA12400
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Hanner diwrnod ar 21 Chwefror 2023 Cynhelir y sesiwn am 9am – 12pm
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
21 Feb 2023
Dyddiad Gorffen
21 Feb 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i lunio i gynorthwyo’r rhai sydd mewn swyddi arwain a rheoli, drwy roi cyflwyniad iddynt i ddulliau trafod a’r sgiliau sydd eu hangen.
Mae’r cwrs hwn yn ystyried trafod ffurfiol ac anffurfiol, strategaeth trafod, tactegau ac ymddygiad, sgiliau cyfathrebu di-eiriau a sgiliau cymdeithasol a thechnegau ar gyfer dylanwadu ar eraill.
Ddim yn berthnasol
Ddim yn berthnasol
Mae’n ddelfrydol ar gyfer y rhai sy’n bwriadu adeiladu eu sgiliau a’u hyder mewn swydd arwain a rheoli.
£50
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost