Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Sgiliau Tîm ac Arwain

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA12285
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Amseroedd y sesiynau yw 9:30 – 15:30, ar y dyddiadau canlynol:● 28.03.23● 18.04.23Bydd angen amser ar yr ymgeiswyr hefyd I weithio ar eu hasesiad y tu allan I’r sesiynau hyfforddi. Mae pob uned yn ei gwneud yn ofynnol I aseiniad gael ei gwblhau cyn y sesiwn nesaf a gynlluniwyd, felly bydd angen i’r ymgeiswyr ystyried hyn wrth gynllunio eu hamser a chofrestru ar y cwrs.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
28 Mar 2023
Dyddiad Gorffen
18 Apr 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Ar gyfer pwy mae’r cymhwyster hwn?

● Arweinwyr tîm gweithredol, gan eich helpu chi I fod yn fwy effeithiol a hyderus yn eich rôl.
● Arweinwyr tîm newydd neu ddarpar arweinwyr tîm, gan eich helpu chi I bontio o weithio mewn tîm I arwain tîm.
● Hefyd ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno cael cymhwyster rheoli ffurfiol a throsglwyddadwy.
● Dysgwyr nad oes ganddynt lawer iawn o amser I'w dreulio’n astudio.

Bydd dwy uned yn cael eu hastudio:

● Arwain eich Tîm Gwaith
● Cynllunio a Monitro Gwaith
Dau aseiniad ysgrifenedig, wedi eu gosod gan ILM. Nid oes arholiadau
Dim
Mae hwn yn gymhwyster rheoli cydnabyddedig iawn gan arweinydd marchnad y DU, a fydd yn eich galluogi i fod o flaen y gweddill.

Bydd dysgwyr llwyddiannus yn gallu symud ymlaen at Dystysgrif Lefel 2 ILM mewn Sgiliau Tîm ac Arwain, neu’r Dyfarniad/Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli.
£300
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost