Cwrs Cyn Archwlio Cerbydau City & Guilds (3428-01)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA60612
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Rhwng 15 a 30 awr yn dibynnu ar brofiad
Adran
Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs yn ymdrin â phrif rannau cerbydau o ran profi MOT cerbydau.

1. Byddwch yn dysgu am dechnoleg sy’n gysylltiedig ag archwilio ac amnewid rhannau cerbydau sy’n cael eu cynnwys ym mhrofion MOT
2. Byddwch yn cynnal cyfres o asesiadau amnewid ac archwilio rhannau o gerbydau.
3. Bydd gofyn i chi gwblhau prawf ar-lein ar gyfrifiadur.

Gwybodaeth i brofwyr newydd MOT:

Bydd angen i bob profwr MOT newydd ar gyfer cerbydau dosbarthiadau 4-7 gael cymhwyster lefel 3 mewn Gwasanaethu a Thrwsio Ceir neu gymhwyster tebyg. (Mae’r rhestr lawn o gymwysterau a dderbynnir ar gael ar Gov.UK / Become an MOT tester)

Dyma raglen bontio sy’n galluogi’r bobl ganlynol ddod yn Brofwr MOT Cerbydau; gallant fod wedi ennill cymhwyster lefel 2 neu fod wedi gweithio yn y diwydiant cerbydau ers llawer o flynyddoedd, ond nad oes ganddynt gymhwyster lefel 3 a dim ond wedi cael profiadau yn y diwydiant.

Ar ôl i chi gwblhau’r rhaglen hon, byddwch wedyn yn gallu gwneud cais i ddechrau cymhwyster Profwyr MOT Dosbarthiadau 4-7 City and Guilds 3428-02.

Ar ôl i chi gwblhau’r ddwy raglen uchod a llwyddo ynddynt, gallwch wneud cais i’r DVSA ymweld â’ch safle gwaith (VT8). Byddant yn eich arsylwi yn defnyddio’r offer MOT yn eich lleoliad gwaith i sicrhau eich bod yn gallu ei ddefnyddio gyda’ch sgiliau newydd yn gywir.

Byddwch wedyn yn brofwr MOT cymwys os ydych chi’n llwyddiannus.
1. Arsylwadau o 6 asesiad sgiliau ymarferol
2. Prawf aml-ddewis ar-lein ar gyfrifiadur
Bydd yn rhaid i fyfyrwyr ddangos eu bod wedi gweithio yn y diwydiant cerbydau fel technegydd/mecanig cerbydau ers 4 blynedd o leiaf
Symud ymlaen i raglen profi MOT cerbydau dosbarthiadau 4-7
er mwyn dod yn brofwr cerbydau City and Guilds 3428-02
City and Guilds 3428-01 £450.00
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost