Dyfarniad ECDL L1 BCS mewn Sgiliau Defnyddwyr TG

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA10695
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Gall myfyrwyr ymuno â’r cwrs a’i adael unrhyw bryd.Am unrhyw ymholiadau am y cwrs hwn, neu i gofrestru, cysylltwch â Gwilym Roberts ar gwilym.roberts@cambria.ac.uk neu 0300 30 30 007.Ar ôl cofrestru, bydd gennych 6 mis i gwblhau eich cymhwyster
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Cynlluniwyd ECDL yn benodol ar gyfer y rheiny sydd am ennill cymhwyster meincnod mewn cyfrifiaduron er mwyn eu galluogi i ddatblygu eu sgiliau TG a gwella eu cyfleoedd gyrfa. ECDL yw’r cymhwyster TG sy’n tyfu gyflymaf mwyaf poblogaidd erioed, a ddefnyddir mewn dros 125 o wledydd trwy’r byd i gyd.

Mae’r manteision i staff ennill cymhwyster ECDL cydnabyddedig yn sylweddol -
• Helpu i leihau amser a wastreffir gan staff cefnogi TG yn datrys tasgau cyfrifiadurol
• Helpu i leihau amser a wastreffir yn datrys tasgau cyfrifiadurol
• Darparu meincnod pendant ar gyfer cymhwysedd defnyddiwr cyfrifiadur
• Datblygu hyder a chymhelliad

Mae’n gymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol. Mae ECDL yn cynnwys yr unedau canlynol -

• Hanfodion a Diogelwch TG
• Defnyddio Cyfrifiadur a Rheoli Ffeiliau
• Pori’r We a Defnyddio E-bost

Caiff y cymhwyster ei gyflwyno mewn modd hyblyg ar ffurf gweithdy, sy’n canolbwyntio ar y dysgwr. Bydd dysgwyr yn dysgu ar eu cyflymder a’u lefel gallu eu hunain, trwy ddeunyddiau electronig a/neu brint. Mae tiwtor wrth law bob amser yn ystod y sesiynau i roi arweiniad a chymorth. Gall dysgwyr ymuno â'r cwrs a'i adael unrhyw bryd yn ôl y galw ac yn ôl eu gwybodaeth a'u lefelau gallu.

Ar ôl cofrestru, bydd gennych 6 mis i gwblhau eich cymhwyster
Asesir pob uned gydag arholiad.
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, er y byddai cyfarwydd-deb sylfaenol â chyfrifiaduron yn fuddiol.
Mae ECDL yn gymhwyster meincnod gyda nifer o gyrff blaenllaw ac fe all helpu i gael gwaith cyflogedig.
£30
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost