Dyfarniad Lefel 3 mewn Gwneud Printiau

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA10613
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 10am – 4 pm 10 wythnos ar ddydd Sadwrn
Adran
Celf a Dylunio
Dyddiad Dechrau
25 Mar 2023
Dyddiad Gorffen
17 Jun 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae hanes hirfaith ac arbennig i wneud printiau fel gweithgaredd creadigol. Mae wedi bod yn gyfrwng aml-wedd ar gyfer ystod hynod amryfal o artistiaid, o Durer i Warhol, i archwilio ystod yr un mor amryfal o faterion a syniadau. Mae’r cymwysterau yn galluogi i fyfyrwyr ychwanegu at eu profiad blaenorol, ac yn golygu eu bod yn wynebu profiadau a heriau deallusol a materol sydd wedi’u llunio i fod yn sylfaen o ddealltwriaeth feirniadol annibynnol a sgiliau estynedig.

Er mwyn cwblhau’r Dyfarniad Lefel 3 mewn Gwneud Printiau, mae’n rhaid i fyfyrwyr gwblhau’r uned orfodol ac un uned ddewisol.
Bydd pob uned yn cael ei hasesu’n fewnol a’i safoni gan ddefnyddio’r meini prawf asesu ar gyfer yr unedau hynny.
Mae gofyn bod myfyrwyr yn cyflawni gradd Llwyddo ym mhob uned i fod yn gymwys am radd cymhwyster cyflawn.
Mae’n rhaid bod myfyrwyr wedi cwblhau’r Dyfarniad L2 mewn Gwneud Printiau i ymuno â’r rhaglen hon neu fod ganddynt brofiad sylweddol o wneud printiau.
Dyfarniad Lefel 3 mewn Gwneud Printiau a fydd hefyd yn eich paratoi at weithio yn y Diwydiannau Creadigol.
£420
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost