Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwneud Printiau

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA10611
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 10am – 4pm 10 wythnos dydd Sadwrn yn dechrau 13 Ionawr 2024
Adran
Celf a Dylunio
Dyddiad Dechrau
13 Jan 2024
Dyddiad Gorffen
23 Mar 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae hanes hirfaith ac arbennig i wneud printiau fel gweithgaredd creadigol. Mae wedi bod yn gyfrwng aml-wedd ar gyfer ystod hynod amryfal o artistiaid, o Durer i Warhol, i archwilio ystod yr un mor amryfal o faterion a syniadau. Mae’r cymwysterau yn galluogi i fyfyrwyr ychwanegu at eu profiad blaenorol, ac yn golygu eu bod yn wynebu profiadau a heriau deallusol a materol sydd wedi’u llunio i fod yn sylfaen o ddealltwriaeth feirniadol annibynnol a sgiliau estynedig.

Er mwyn cwblhau’r Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwneud Printiau, mae’n rhaid i fyfyrwyr gwblhau’r uned orfodol ac un uned ddewisol.
Bydd pob uned yn cael ei hasesu’n fewnol a’i safoni gan ddefnyddio’r meini prawf asesu ar gyfer yr unedau hynny.
Mae gofyn bod myfyrwyr yn cyflawni gradd Llwyddo ym mhob uned i fod yn gymwys am radd cymhwyster cyflawn.
Byddai’n ddymunol petai gennych brofiad blaenorol o wneud printiau.
Os ydych chi eisiau parhau â’ch astudiaethau, gallwch symud ymlaen i’r Dyfarniad Lefel 3 mewn Gwneud Printiau a fydd hefyd yn eich paratoi at weithio yn y Diwydiannau Creadigol.
£450
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost