Diploma Lefel 3 mewn Teithio

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP00495
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs llawn amser 2 flynedd o hyd.
Adran
Teithio a’r Economi Ymwelwyr
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Cafodd y cwrs hwn ei gynllunio i roi cyflwyniad cyffredinol i'r diwydiant Teithio a Thwristiaeth ar gyfer y rhai hynny sy'n dymuno datblygu eu gyrfaoedd yn un o'i feysydd galwedigaethol cysylltiedig niferus.

Byddwch yn dysgu am nifer o bynciau gan gynnwys gwasanaethau i cwsmeriaid, marchnata, busnes a sgiliau cyflogaeth hefyd, yn ogystal ag ennill gwybodaeth am swyddi penodol yn y diwydiant.

Byddwch hefyd yn astudio cymhwyster Tystysgrif Her Sgiliau Ôl 16 fel rhan o'r cwrs hwn.
Mae’r cwrs Lefel 3 hwn yn gallu arwain at radd neu raglenni addysg uwch eraill, neu gyflogaeth yn y diwydiant teithio.
Byddwch yn cael eich asesu’n barhaus drwy gydol y cwrs gan ddefnyddio aseiniadau ysgrifenedig ac ymarferol, a fydd yn cynnwys cyflwyniadau, hyrwyddiadau, digwyddiadau a chwarae rôl. Efallai bydd rhai asesiadau’n cael eu cynnal mewn amgylchfyd gwaith go iawn hefyd ac ar leoliadau profiad gwaith mewn sefydliadau allanol.

Mae dau arholiad allanol i’w sefyll ym mis Ionawr
5 TGAU gradd C/4 neu uwch gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg/Cymraeg (Iaith 1af) neu fod wedi cwblhau cymhwyster Lefel 2 perthnasol yn llwyddiannus ar lefel Teilyngdod / Rhagoriaeth.

Yng Ngholeg Cambria rydym yn eich annog chi i wneud y gorau gallwch chi yn eich arholiadau. Y gorau yw eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych chi, a gall hyn eich arwain at ennill lle ar gwrs lefel uwch.
Gyda’r cymhwyster hwn gallwch fynd ymlaen i astudio at ystod eang o ddiplomâu a graddau addysg uwch. Fel arall, mae cyflogwyr y diwydiannau Teithio a Thwristiaeth ym Mhrydain a thramor yn chwilio’n daer am raddedigion gyda Diploma Cenedlaethol.

Cymhorthydd Hedfan
Arweinydd Teithiau
Asiant Teithio
Ymgynghorydd Mordeithiau
Blogiwr Teithio
Efallai bydd angen prynu offer / gwisg ar gyfer rhai cyrsiau. Edrychwch ar y rhestr offer ynghlwm i gael rhagor o fanylion.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost