Diploma Lefel 3 Mewn Peirianneg (Crefft)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP00863
Lleoliad
Ffordd y Bers
Hyd
Llawn Amser, Mae hwn yn Gwrs 1 flwyddyn llawn amser (3 diwrnod yr wythnos)
Adran
Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd myfyrwyr yn astudio nifer o unedau arbenigol fel unedau Mecanyddol, Niwmatig a CNC sy'n cefnogi'r rhaglen hon.

2850-301 Iechyd a diogelwch peirianneg
2850-302 Egwyddorion peirianneg
2850-307 Egwyddorion peirianneg gweithgynhyrchu a mecanyddol
2850-321 Cynnal a chadw systemau niwmatig
2850-324 Peiriannu deunyddiau drwy felino
2850-326 Peiriannu deunyddiau gydag CNC

Deatblygu Sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Llythrennedd Digidol.

Mae hon yn rhaglen beirianneg aml-ddisgyblaeth sy'n cwmpasu'r sgiliau a'r wybodaeth peirianyddol angenrheidiol i fyfyrwyr sydd am weithio ym maes peirianneg. Mae'n cefnogi myfyrwyr sy’n dymuno cael prentisiaeth yn y diwydiant gweithgynhyrchu peirianneg neu gynnal a chadw a chomisiynu.
Cyfuniad o waith aseiniad, tasgau ymarferol ac arholiadau mewnol ac allanol atebion byr.

Bydd Sgiliau Hanfodol yn cael eu hasesu’n barhaus drwy gydol y Cwrs.
Cwblhau rhaglen Beirianneg Ganolradd/Uwch/Lefel 2 llawn amser berthnasol yn llwyddiannus a Sgiliau Hanfodol cysylltiedig

Mae’n ofyniad gorfodol i fyfyrwyr gael o leiaf TGAU gradd C/4 mewn Saesneg/Cymraeg Iaith 1af a Mathemateg.

Yng Ngholeg Cambria rydym yn eich annog chi I wneud y gorau gallwch chi yn eich arholiadau. Y gorau yw eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych chi, a gall hyn eich arwain at ennill lle ar gwrs lefel uwch
I’r rhai sydd am weithio ym maes peirianneg, mae’n rhoi cyfle i weithio mewn maes aml-ddisgyblaeth, fel cynnal a chadw mecanyddol sy’n helpu i gefnogi rhaglenni cynnal a chadw’r diwydiant cynhyrchu neu fel peiriannydd sy’n gweithio ar beiriannau cynhyrchu gweithgynhyrchu.
Efallai bydd angen prynu offer / a neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr offer atodedig i gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost