Diploma Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw Peirianneg Uwch

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP00862
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Llawn Amser, 1 flwyddyn
Adran
Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd myfyrwyr yn astudio egwyddorion Peirianneg, gweithio’n effeithiol a diogel mewn amgylcheddau peirianneg, egwyddorion cynnal a chadw a gosod, a chomisiynu. Mae nifer o unedau arbenigol, fel unedau mecanyddol, hydrolig a thrydanol, yn ategu’r rhaglen hon.

Mae hon yn rhaglen beirianneg amlddisgyblaeth sy’n cynnwys y sgiliau a gwybodaeth beirianyddol angenrheidiol sydd eu hangen ar fyfyrwyr i weithio ym maes peirianneg. Mae’n rhoi cymorth i’r myfyrwyr hynny sydd eisiau prentisiaeth yn y diwydiant cynnal a chadw a chomisiynu peirianneg. Bydd myfyrwyr yn dysgu technegau peirianneg ar gyfer cynnal a chadw llinell gynhyrchu, diffodd ac adfer systemau peiriannau i sicrhau cynhyrchiant effeithlon.
Cyfuniad o waith aseiniad, tasgau ymarferol ac arholiadau atebion byr, mewnol ac allanol.
Rhaglen beirianneg lefel 2 gydnabyddedig, fel City and Guilds ac EAL Mecanyddol a Thrydanol, neu debyg. Dylai myfyrwyr fod ag o leiaf TGAU gradd C/4 mewn Saesneg Iaith/ Cymraeg (Iaith 1af) a Mathemateg.

Bydd myfyrwyr sydd wedi cwblhau lefel 2 Peirianneg ac sy’n gweithio tuag at wella eu TGAU yn cael eu hystyried ar gyfer y rhaglen hon. Fodd bynnag, mae’n ofyniad gorfodol y bydd pob dysgwr yn gweithio tuag at gwblhau’r TGAU gyda gradd C/4 ac uwch.

Yng Ngholeg Cambria byddem yn eich annog i wneud eich gorau glas yn eich arholiadau. Y gorau yw eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych chi, a gallai hynny arwain at allu astudio cwrs lefel uwch.
Mae’n rhoi cyfle i’r rheiny sydd eisiau gweithio ym maes peirianneg, weithio mewn meysydd amlddisgyblaeth, fel mecanyddol, hydrolig, cynnal a chadw, trydanol, dylunio, gan gynnwys cynorthwyo gyda rhaglenni cynnal a chadw peirianneg y diwydiant cynhyrchu.
Efallai bydd angen prynu offer / a neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau.
Gweler y rhestr offer atodedig i gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost