Tystysgrif Amgylcheddol NEBOSH

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01279
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 12 wythnos 13.00 – 17.00 – ar ddydd Mawrth Cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk i gael dyddiadau’r cwrs.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
28 Feb 2023
Dyddiad Gorffen
25 Apr 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Lluniwyd Tystysgrif NEBOSH mewn Rheoli Amgylcheddol ar gyfer rheolwyr, goruchwylwyr a gweithwyr eraill sy’n ymwneud â rheoli materion amgylcheddol fel rhan o’u gwaith.

Mae’r cymhwyster yn canolbwyntio ar asesu systemau rheoli amgylcheddol gan gyfeirio at gyfraith y DU a darparu sylfaen dysgu i’r rheiny sy’n dymuno symud ymlaen i gwrs Diploma Cenedlaethol NEBOSH mewn Rheoli Amgylcheddol.
Mae dwy uned gymhwyso i Dystysgrif NEBOSH mewn Rheoli Amgylcheddol:
Uned EC1: Rheolaeth a rheoli peryglon amgylcheddol.
Uned EC2: Cymhwysiad ymarferol amgylcheddol.
Ar ddiwedd y cwrs, bydd ymgeiswyr yn sefyll arholiad ysgrifenedig 2 awr o hyd ar gyfer EC1 ac yn cwblhau EC2 sef arholiad ymarferol 3 awr o hyd yn y gweithle a fydd yn ymwneud ag adolygu system rheoli amgylcheddol sefydliad. Dyfernir Tystysgrif NEBOSH mewn Rheoli Amgylcheddol i fyfyrwyr sy’n llwyddo i basio EC1 ac EC2.
Dim.
Rheoli Amgylcheddol.
£800
Cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk i gael dyddiadau’r cwrs.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost