main logo

Tystysgrif Amgylcheddol EC1NEBOSH

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01278
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Cwrs 7 wythnos. Bob dydd Mawrth. Un diwrnod yr wythnos. 9.30am i 4.30pm
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
28 Nov 2023
Dyddiad Gorffen
30 Jan 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Sylfeini rheolaeth amgylcheddol.
Systemau rheolaeth amgylcheddol.
Asesu agweddau ac effeithiau amgylcheddol.
Cynllunio ar gyfer argyfyngau amgylcheddol a mynd i’r afael â nhw.
Rheoli allyriadau i’r aer.
Rheoli sŵn amgylcheddol.
Rheoli halogi ffynonellau dŵr.
Rheoli gwastraff a defnydd tir.
Ffynonellau a defnydd o ynni ac effeithlonrwydd ynni.
Arholiad llyfr agored. Asesir yn ddigidol. 24 awr i’w gwblhau ar-lein.
Dim.
Gyrfa mewn Rheolaeth Amgylcheddol.
£850
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?